KADIZÂDE SEYYİD MUSTAFA EFENDİ (SÜKÛTÎ)

“Kur’an-ı Kerim”

Ketebeli. Hicri 1257 / Miladi 1841 tarihli. Ketebesi “Kadızade es Seyyid Mustafa es Sukuti”, ketebe kaydı ise “El fakir el hakir es Seyyid Muhammed Zühdî” şeklindedir. İç sayfası is (siyah) mürekkebi ile “Haza Mushaf- ı Şerif “ibareli. Aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi kullanılarak nesih hattı ile yazılmış. Üst seviye altın ile “Neoklasik” üslupta tezhipli. Altın cetvelli, altın duraklı. Şemseli, salbekli, zencerikli ve miklepli deri cildi içerisinde.

Serlevha sayfasında “Fatiha” ve “Bakara” sureleri daire formunda alana yazılarak sure isimlerinin yazılacağı alanlar boş bırakılmış ve altın ile bezenmiş. 7 satır yazı dışındaki zemin sıvama altın ile doldurulmuş, kıvrık dallar üzerinde çiçek, yaprak desenleri ve rumî motifler ile oluşturulmuş “Neoklasik” üslupta tezhiplenmiş. Etrafında beyaz zemin üzerine siyah saç örgüsü bir cetvel bulunmakta. Tezhipli sayfanın dış kısmı dilimli olarak tasarlanmış, dilimli kısımların uçları lacivert renkli tığlarla nihayetlenmiş. Sayfa kenarlarında “Cüz Gülleri (Aşer)” yer almakta.

Ölçüler: 17 x 11 cm.