• Cancel
    Filter
Filter

MÜZELİK ESERLER MÜZAYEDESİ | 33

Arthill Müzayedeleri, Hüseyin KOCABAŞ ve Türk İslam Sanatı Uzmanı Müzeolog Dr.Zübeyde Cihan Özsayıner direktörlüğünde konusunun en değerli uzman ve otoritelerinin ekspertiz ve katkıları ile hazırlanmakta, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türbeler, Vakıflar ve Askeri Müze uzmanlarının onayı ile gerçekleşmektedir.

Eserlere pey vermek ve "Online Canlı Müzayede"ye katılmak için web sitemiz üzerinden üye olunuz. Eserler ile ilgili olarak +90 538 833 1391 no'lu telefondan bilgi alabilir, ayrıca randevu oluşturarak The Ritz-Carlton Residence'daki adresimizde koleksiyonu yakından inceleyebilir ve uzmanlardan bilgi alabilirsiniz.

Müzayedelerimizde uygulanan komisyon oranı %15, KDV oranı ise %20'dir. Ödeme süresi müzayede bitiminden sonra "7" (yedi) iş günüdür, ödemelerde o günkü "TCMB" döviz kuru esas alınır. Açık arttırma sonrası "SATIŞ İPTALİ, CAYMA HAKKI, veya ALIMDAN VAZGEÇME" söz konusu değildir, cezai şart olarak %30 aracılık hizmeti uygulanır.

Lot: 1 » Mücevher

OSMANLI HANEDAN ALAMETİ SARAY İŞİ SULTANİ GÖĞÜS BROŞU

19.Yüzyıl başı. Osmanlı. Saray işi. Sultani özelliklerde. Saray kuyumcuları tarafından “Arma-i Osmanî / Osmanlı İmparatorluk Arması” model alınarak imal edilmiş. Altın montür üzeri 5 adedi iri 220’den fazla elmas ve 69 adet güvercin kanı renkte yakut taş ile bezeli. Orijinal muhafazası ile birlikte. Osmanlı Mücevher Sanatı’nın tasarım harikası eşsiz bir başyapıtı, ele geçmez nadirlikte ve kıymette müzelik şaheseridir.

Provenans: Özel Koleksiyon
Osmanlı Hanedanı Eski Koleksiyonu. Provenans mektubu mevcuttur.

Referans: Osmanlı Saray Mücevheri, 2012 / Gül İrepoğlu

Ölçüler: 66 x 101 mm.
Ağırlık: 44 gr.

Müstesna eserde, Osmanlı Devlet Arması’nda ki üslup devam ettirilerek simgesel anlamda “yıldız” hayatın sebebi, gündüz ve aydınlığın simgesi olarak halifeliği, “hilal” Osmanlı Devleti’nin meliki padişahı, “silahlar” devlet gücünü, “çiçekler”de sevgi ve muhabbeti ifade etmekte. Osmanlı Devlet Arması’nda Osmanlı Sancağı ve Hilafet Sancağı olarak iki sancak bulunurken eserde sadece boydan boya sıralı yakutlar ile zenginleştirilmiş Osmanlı Sancağı’na yer verilmiş, sancağın nihayetlendiği yer uzun lale formlu bir fiyonk ile tamamlanmış. Diğer yönde en üstte “Baltacılar Ocağı”nın kullandığı tören silahı tek yüzlü teber (balta), altında ise Türklerin milli silahı ok ve mızrak bulunmakta.

Details
Lot: 6 » Hat

SULTAN ABDÜLMECİD HAN TUĞRALI ZERENDUD LEVHA

“Medresetü’l Hattâtîn Muallimi Mustafa Ferîd Bey”

19.Yüzyıl sonu. Osmanlı. “Mustafa Ferîd Bey” ketebeli. Ketebesi “Ferîd” şeklinde atılmış. Sultan Abdülmecid Han (Abdülmecid Han bin Mahmud el-muzaffer daima) tuğrası. Zerendud tekniği kullanılarak siyah zemin üzerine sülüs hattı ile çekilmiş. Altın ile “Rokoko” üslubunda zengin tezhipli. Altın cetvelli. Ferîd Bey’in zor tesadüf edilen levhalarından. Türk Hat Sanatı’nın yüksek kıymette ele geçmez koleksiyonluk bir örneğidir.

Ölçüler: 48.5 x 59 cm.

Mustafa Ferîd Bey, 1858 yılında İstanbul Aksaray Horhor’da doğdu. Dîvân-ı Hümâyûn mensuplarından ve Şâbânî şeyhlerinden Ali Necib Efendi'nin oğludur. 1871'de Dîvân-ı Hümâyûn'da Sâmi Efendi'den (1838-1912) divâni, celî divâni yazılarını ve tuğra çekmesini meşk etti. Şevki Efendi’den (1829-1887) sülüs nesih yazılarını öğrendi. Hocasının vefatından sonra, Sâmi Efendi'den tahsilini tamamlayarak icazet aldı. Dîvân-ı Hümâyûn'daki muhtelif kademelerde çalıştıkdan sonra, Mühimme Kalemi Müdürü iken Meşrutiyet'de emekli oldu. Medresetü'l-Hattâtin'in açılışından itibaren, burada divâni ve celî divâni hatlarını meraklılarına öğretti. Ayrıca vekaleten tezhip dersleri de verdi. Harf İnkılâbı’ndan sonra görevine son verildi. 1930'lu yılların başında vefat eden Ferid Bey'in yazılarına nadiren rastlanmaktadır. Hüsn-i hattaki en başarılı talebesi Halim Özyazıcı'dır.

Details
Lot: 8 » Saat

VEZİR AHMED REŞAD PAŞA İÇİN YAPILMIŞ MURASSA “DERSAÂDET” MÜZİKLİ OTURTMA SAAT

19.Yüzyıl. Osmanlı. Dersaâdet (Haliç) imalatı. Saray ustaları tarafından “Vezir Ahmed Reşad Paşa” için özel olarak yapılmış. Sultan II.Abdülhamid Han tuğralı, Hicri 1317 tarihli. Marşlı (müzikli) tipte kubbeli oturtma konsol saat. Her saat başı farklı "Osmanlı Mûsikisi" çalmakta. Arkasında Eski Türkçe ile kurulması ve çaldığı Osmanlı Marş ve şarkılar hakkında izahat yer almakta. Sultani özelliklerde ve heybetli ebatlarda "Barok" üslubunda tasarlanmış ve dekore edilmiş. Murassa, elmas ve yakutlarla zenginleştirilmiş. Gümüş üzeri kobalt renk mine işçilikli, altın bezemeli. Kadranı "Eski Türkçe (Osmanlıca)" rakamlı. Kasası bağa (kaplumbağa kabuğu) kaplama, altın vermey bronz işçilikli. Madalyonu istifli hat ile “Ahmet Reşad, Dersaâdet Mamulatı Hicri 1317” ibareli. Ay-Yıldız formlu kadran tacı “Sultan II.Abdülhamid Han (El Gazi)” tuğralı ve “Duâ-yı Sultân, Sebeb-i gufrân” ibareli. Kadran kitabesinde “Hilkat-ı isti’dâta göre çalışıp Mîmâr olanları gör, Kudreti zil sefâlete kapdırup Mahkûm olanları gör” yazmakta. Arka kapağında Sultan II.Abdülhamid Han tuğralı “Arma-i Osmanî” (Osmanlı İmparatorluk Arması) ve “İş bu saat Dersaâdet’te imal olmuştur, Makinası gayet kuvvetli doğru gider, Haftada bir defa kurulur, Müzikâsı on iki saatte bir kurulur, Her saat başında bir hava çalar, Hamidiye Marşı, Bülbül Peşrevi, On kıt’a Osmanlı Şarkısına hâvîdir” izahati mevcut. Haliyle, bakım gerekiyor. Dersaâdet (Haliç) yapımı bu tip saatler “Topkapı Sarayı (1 adet Yıldız Sarayı’ndan intikal)”, “Dolmabahçe Sarayı (2 adet)”, “Beylerbeyi Sarayı (1 adet)” ve özel koleksiyonlardaki 1-2 örnek ile sınırlıdır. Tıpkı benzerleri “Saray Koleksiyonları”nda yer alan, Vezir Ahmed Reşad Paşa için yapılması sebebiyle tarihi önem ve kıymete sahip ele geçmez müzelik şaheserdir.

Provenans: Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu

Ölçüler: 84 x 52 x 48 cm.

Vezir ve Nazır Ahmed Reşad Paşa 1848-1927 yılları arasında yaşamış, Sultan II.Abdülhamit Han devrinin en seçkin ve önemli devlet adamlarındandır. Şahsına vezirlik rütbesi ile devrin en büyük takdir beratı olan “Menşur’u Ali” verilmiştir. 1898-1904 yılları arası “Maliye Nazırlığı” görevinde bulunmuş vezirlerdendir. Mimar Mehmet Efendi’ye inşası 14 yıl süren meşhur “Ahmed Reşad Paşa Köşkü”nü yaptırmıştır. Köşkün açılışında resmi bir kabul töreni düzenlenmiş, törende devrin mülki, askeri ve sivil devlet erkânının hemen hepsi hazır bulunmuşlardır. Bu tören uzun yıllar konulmuş, köşkte yapılan bu görkemli törenler zaman içinde tarihi konağın önemini kat kat arttırmıştır. Vezir Ahmed Reşad Paşa Maliye Nazırı iken ölen kızı Suad Hanım adına Erenköy’de bir cami yaptırmış, bu camiye nispetle o semtin adı da Suadiye kalmıştır. Ahmed Reşad Paşa, Ayşe Kulin'in Veda romanında önemli bir rol oynar.

Details
Lot: 9 » Porselen

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI YILDIZ PORSELEN TABAK

“Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu”

19.Yüzyıl. Osmanlı. “Ay-Yıldız” imalat damgalı. “Sene 1312 / 5” tarihli. “Ser mücellid-i Hazreti Şehriyari” yapımı. Sultan II.Abdülhamid Han dönemi. Saray işi, Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu özel üretimlerinden. Merkezinde altın ile çekilmiş “Sultan II.Abdülhamid Han” tuğrası ve “el-Gazi” mahlası yer almakta. Yoğun altın yaldız ile Rumî üslubu tezyinatlı, çevresi halkâr bordürlü, altın konturlu. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı. Yuvarlak formlu, halka dipli, hafif çukur gövdeli, dışa dönük kenarlı. Eserin “Ser mücellid-i Hazreti Şehriyari” imzalı tıpkı benzeri Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu’nda, görseli ise “Topkapı Sarayı Müzesi Yıldız Porselenleri” kitabının 353. Sayfasında yer almaktadır. Fevkalade kondisyonda. Türk Porselen Sanatı’nın benzer örnekleri “Saray Koleksiyonları”nda yer alan yüksek kıymette ele geçmez müzelik şaheseridir.

Referans: Porselencilik Tarihi, 1941 / Hüseyin KOCABAŞ (Sayfa:116)
Topkapı Sarayı Müzesi Yıldız Porselenleri, 2015 / Hülya Kalyoncu (Sayfa:353)

Çap: 24 cm.

Türk Çini Sanatı’nı canlandırmak, yeni bir yön ve hız vermek amacıyla Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1891 yılında Yıldız Sarayı bahçesinde Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu kurulmuştur. Hemen üretime başlayan Fabrika, 1894 depreminde zarar görmüş, aynı yıl İtalyan Mimar Raimondo d’Aronco’ya adeta yeniden yaptırılmıştır. Fabrika’nın kuruluşunda gerekli olan ileri teknoloji, her türlü malzeme ve kalıp Fransa'daki Sèvres ve Limoges fabrikalarından getirilmiştir. Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’nda üretilen eserlerin tümünde fabrikanın orijinal amblemi olan “Ay-Yıldız” damgası yer almaktadır. Damganın hemen altında eserin hangi yılda üretildiği yazar. Hereke Fabrikası gibi bir imparatorluk fabrikası olan Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’nda üretilen porselenler, öncelikli olarak son dönem saray, köşk ve kasırların dekorasyonunda kullanılmış ve armağan olarak yabancı hanedanlara sunulmuştur. Fabrikada birçok yerli ve yabancı sanatçı çalışmıştır. Bu sanatçıların en önemlilerinden biri olan Halid Naci, padişah tarafından yetiştirilmek üzere Sèvres Porselen Fabrikası'na gönderilmiştir. Fabrikanın kurulduğu ilk yıllarda üretilen eserler, form ve bezeme açısından Fransız porselenlerinin etkisindedir. Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’ndaki üretim, 1909 yılında, Sultan II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesiyle durdurulmuştur. Bu dönemde Müze-i Hümâyûn Müdürlüğü'ne bağlanan fabrikanın yeniden üretime geçmesi için Müze-i Hümâyûn’un müdürü olan Osman Hamdi Bey girişimlerde bulunmuştur. 1910 yılında Osman Hamdi Bey'in ölümüyle Halil Edhem Bey, Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu'nu yeniden çalıştırma hazırlıklarına başlar ve 1911 yılında fabrikada yeniden üretime geçilir.

Details