The KOCABAS MUSEUM & COLLECTION | Since 1918

KOCABAŞ MÜZESİ, Türkiye'nin ilk özel müzesidir ve KOCABAŞ KOLEKSİYONU'ndan oluşmaktadır.
"UNESCO" tarafından; 20.Yüzyılın en iyi koleksiyonu olarak kabul edilmiştir.

10.000'in üzerinde arkeolojik ve etnografik eser, 7.000'in üzerinde el yazması ile 20.000'in üstünde eser.

Müze Ruhsat 1: Hüseyin KOCABAŞ

Müze Ruhsat 2: İsmail KOCABAŞ

Önemli kısmı İstanbul SADBERK HANIM MÜZESİ'nde sergilenmektedir. (1988 / Europa Nostra Ödülü)

Diğer eserler ise;

T.C İstanbul Arkeoloji Müzesi, T.C Bursa Müzesi, T.C Bursa Genel Kitaplığı, Yapı ve Kredi Bankası Koleksiyonu, Saint Benoit Koleksiyonu, Mimar Sinan Üniversitesi Müzesi ve Kocabaş Koleksiyonu'nda bulunmaktadır.

KOCABAŞ KOLEKSİYONU, "UNESCO" tarafından; 20.Yüzyılda dünyadaki en iyi koleksiyon olarak kabul edilmiştir. Türkiye'nin ilk özel müzesi bu koleksiyondan oluşmaktadır.

BAĞIŞLAR

T.C İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ

Bağış Yılı: 1968​

T.C BURSA MÜZESİ

Bağış 1 / Envanter No: 3040-3199

Bağış 2 / Envanter No: 1690-1705

Bağış 3 / Envanter No: 2396-2493

Bağış Yılı: 1953​

T.C BURSA GENEL KİTAPLIĞI

Envanter Sıra No: 001-224

Bağış Yılı: 1953​

YAPI ve KREDİ BANKASI KOLEKSİYONU

Bağış Yılı: 1968​

SAINT BENOIT KOLEKSİYONU

Bağış Yılı: 1984​

T.C MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ MÜZESİ

Bağış 1 / Bağış Yılı: 1991

Bağış 2 / Bağış Yılı: 2003

 

BAŞYAPITLARDAN ÖRNEKLER

Neolitik Hacılar Koleksiyonu / Dünyada tek ve benzersiz

Çin Porselen ve Seramikleri Koleksiyonu / Topkapı Sarayı Müzesi'nden sonra ikinci koleksiyon

İznik Seramikleri Koleksiyonu / Topkapı Sarayı Müzesi'nden sonra ikinci koleksiyon

Roma Bronz Çocuk Büstü / Dünyada tek ve benzersiz. 20.Yüzyılın bilinen en pahalı eseri

Kibele İdol Vazo / Dünyada tek ve benzersiz

Yunan Kara Sırlı Seramik Koleksiyonu "Milattan Önce 5.Yüzyıl" / Dünya müzelerinde benzersiz

Osmanlı Sultanı IV.Mustafa Kişisel Gümüş Hattat Kalem Kutusu "divit" / Dünyada tek ve benzersiz

Osmanlı Sultanı III.Mustafa Kişisel Enfiye Kutusu / Dünyada tek ve benzersiz

Asur Çivi Yazılı Tablet Koleksiyonu "Milattan Önce 2000" / Dünya müzelerindeki birkaç örnekten biri 

Mermer Büst "Bergama Kralı" Roman Flateyros / Vücut kısmı İngiltere Britih Museum'da 

Afrodit Heykeli "Milattan Sonra 3.Yüzyıl" / Diğer örnek Fransa Musée du Louvre'da 

Ametist Kolye "Milattan Önce 1450" / Diğer örnek İngiltere British Museum'da

vs...

KOLEKSİYONUMUZ HAKKINDA YAYINLAR

La Collection de M.Huseyin KOCABAS | ICOM 1962

Les Poteries de Faience Appartenant au Collection de Messieur Huseyin KOCABAS | Napoli 1965​

Terres Cuites Colorees Provenant de Bithynie | Andree Rollas 1966​

Lydian Vases from Western Asia Minor | Crawford H. Greenewalt,JR. | University of California Berkeley 1968

Deutsches Archaologisches Institut Archaologischer Anzeiger | Walter de Gruyter & Co Berlin 1977 

H.Kocabaş Koleksiyonu'nda Bulunan Attika Geometrik Kapları | Belleten Cilt:XLI Sayı:161 | Türk Tarih Kurumu / 1977​

Hüseyin Kocabaş Koleksiyonu Cam Eserler Kataloğu | Arkeoloji ve Sanat Yayınları 1984​

Chinese Ceramics in The Sadberk Hanım Museum | John Carswell - SOTHEBY'S 1995

Hüseyin Kocabaş Koleksiyonu | Sadberk Hanım Müzesi Yazma Eserler Kataloğu / 1997

Hüseyin Kocabaş Yazmaları Kataloğu | Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi 2001

Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu | Ankara Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları / 2005

Une Collection de Cuivres Seldjoukides | Napoli

Les Cuivres Seldjoukides de ma Collection | Anadolu'da Bulunan Resimli Yunan Keramikleri | Selçuk Çinilerinde Kullanma Eşyaları | Selçuk Bakırları | Porselencilik Tarihi | İznik Çinileri | Bursa İşlemeleri | Türk Porselenciliği | Orhan ve Alaüddin Beylere ait Müşterek Basılmış Sikkeler | Tophane Lüleciliği | Renkli Selçuk Camları 

 

KOLEKSİYONUMUZDA ÇALIŞMIŞ BAZI UZMANLAR​

Prof. Garanjuan | Paula G. Plaisier / Belçika Müze | Prof. Etengen Havzen | Prof. Basil Gıray | Prof. Güteberk | J. Mellaart | M.Memellink | Gronvolt / Gordiyon Kazısı Sorumlusu | M. Mollard / Louvre | Prof. Tahsin Özgüç | Prof. Nimet Özgüç | Prof. Ekrem Akurgal | Prof. Mahmut Akok | Prof. Bahadır Alkım | Prof. Kemal Balkan | Prof. Oktay Aslanapa | Doçent Aşkıdıl Akarca | Doçent Mukerrem Usman | Doçent Emel Esin | Dr. Nezih Fıratlı | Dr. İsmail Ünal | Dr. Cevdet Bayburtluoğlu | Refik Duru | Sabahattin Batur | Faik Kırımlı | Tahsin Aykutalp | Fuat Bayramoğlu ...vs.​​

 

DÜNYADAN BAZI SEÇKİN ZİYARETÇLER​

Thomas Having / Metropolitan Müzesi Müdürü | Baron François de Floris | Katharina A. Brown / Metropolitan Müzesi Yetkilisi | Serge Gauthier / Sevres Porselenleri Müdürü | Irwin Hersey / Museum of African Art Washington Yöneticisi | Prof. Pierre Demargne / Sorbonne Müdürü | Bruce Mcgowan / American Research Institute Müdürü | Prof. BlumaL. Trell / The New York University | Dr. P. R. S. Moorey / Ashmolean Museum Oxford | Ludwig Weiss / Avusturya Ulaştırma Bakanı | Dr. Richard D. Barnett / The British Museum Müdürü | M. Karl-Fr. Hasle / Danimarka Büyükelçisi | Susan Anne Boyd / Washington | Renata H. Tretiak / Harward University | Prof. Thomas F. Mathews / Istıtuto Orientale Roma | Prof. Brunilde Sismondo / Bryn Mawr College USA | Samuel Josefowitz | Baron Dr. Phil | Max-Lolfouchet / Musee Nationale Paris | John Carewe | Emile Cazimajou / Fransa Büyükelçisi | Henri Metzger / Institut Français | L. C. Honghte / American C. General ...vs.