Özel Şartlar ve Kurallar

MÜZAYEDE KURALLARI

Müzayede alıcı kayıt işlemleri, müzayedeye bizzat gelerek salonda yer alan kayıt masasından kimlik tespiti / deklarasyonu ile “Müzayede Katılım / Bayrak Formu” doldurularak yapılır. Müzayedeyi münadi / müzayede yöneticisi yönetir. Satış, salonda bulunan ve kayıt oluşturarak bayrak alan, online platformlar üzerinden satışa katılan, telefonla canlı bağlantı kurulan, müzayede öncesi yazılı veya online pey-rezerv veren katılımcıların temsil edilmesi ile bayrak kaldırmak suretiyle münadi tarafından yürütülerek gerçekleşir. Münadi bu satışı eserin satılabilir değerine ulaşana kadar kendi inisiyatifi ile ya da alıcıların salonda bulunarak veya çeşitli yollar ile katılım sağladığı şekilde bayrak kaldırmak suretiyle teklifi en yüksek verene yapar. Müzayede satış / çekiç fiyatını münadinin son çekiç darbesi ve / veya “SATTIM” ibâresi belirler, sonrasındaki artırımlar göz önüne alınmaz.

Alıcı, bayrak kaldırmak suretiyle veya diğer yollar ile yaptığı müzayede katılımı neticesinde yapmış olduğu tekliften kesinlikle sorumludur. Katılımcı ile birlikte olan veya katılımcının bayrağını kullanan 18 yaşından küçük bireylerin kaldırdığı bayraktan o bayrak için “Müzayede Katılım Formu / Bayrak Formu” kaydı oluşturan özel / tüzel kişi sorumludur. ARTHILL müzayede ve diğer satış usulleri esnasında dilediği gibi kamera kaydı ve ses kaydı yapabilir, bunları ileride dilediği şekilde ya da doğabilecek problemlerde delil olarak kullanabilir. ARTHILL satış / müzayede esnasında olabilecek / yapılabilecek muhtemel ihmal, hata ve aksaklıklardan sorumlu değildir.Alıcı her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez.

Müzayede de münadi tarafından yönetilen ve bayrak kaldırılarak yapılan pey artırımları %10 oranındadır. Münadi artırım değerlerini değiştirmeye, bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme yetkisine sahiptir. Katalogda “Teklif” ile satışa sunulan eserler ile ilgili olarak müzayede katılımcıları tekliflerini münadiye ileterek artırımı başlatırlar. Kurumumuz, müzayede de yer alan herhangi bir eseri müzayededen geri çekmek, başka eserlerle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışını reddetmek veya müzayedeyi sıra numarasını izlemeden yürütmek hakkına sahiptir.

Müzayede veya satış duyurusu yapıldıktan ya da müzayede kataloğu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcı ve satıcılara yansıtılacak, ARTHILL kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Müzayede açık olarak yapılır. Satın alım yapmak veya artırımda bulunup müzayedeye katılmak demek bu kuralları, “Satış / Müzayede Özel Şartları”nın tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

Tüm alıcı ve satıcılar peşinen bu yükümlülükleri kabul ederler. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MÜZAYEDE ÖZEL ŞARTLARI

ARTHILL müzayedelerinde satışa sunulan eserler konusunun en değerli uzman ve otoriteleri tarafından ekpertiz edilmekte, 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na göre Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Askeri Müze, Ayasofya Müzesi, Yıldız Sarayı Müzesi ve Türk İslam Eserleri Müzesi uzmanları tarafından kontrol edilerek onaylanmakta, yasa kapsamına giren ve gerekli görülenlere ise belge verilmektedir.

ARTHILL, müzayede de satışa sunduğu eserler ile ilgili olarak profesyonel kataloglar hazırlar. Bu katalogların bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 5.maddesinin 2.fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. ARTHILL, satışa veya sergilemeye sunduğu eserler ile ilgili kapsamlı bilgilerin yer aldığı katalog ve diğer yayınları müzeler ile koleksiyoner ve sanatseverlere ulaştırır, online platformlar ve web sitesi üzerinden yayınlar.

Müzayede kataloğunda yer alan beyanlar, açıklamalar, tanımlar, her türlü ilan ve tüm bilgiler sadece eksper ve uzmanların kanaati, yorumu ve kaynaklardan alınan bilgiler olup taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Katalogda dizgi, baskı veya başka tür bir hata olması halinde ARTHILL yetkililerinin müzayede anındaki açıklamaları, münadinin uyarıları ve bilgilendirmesi esas alınır. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder ve kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.

Müzayede kataloglarımızda yayınlanan yazı, makale, açıklama ve fotoğraf ile diğer görseller ARTHILL ve Hüseyin KOCABAŞ’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz, kullanılamaz. ARTHILL ve Hüseyin KOCABAŞ bu sebeple birlikte veya ayrı ayrı kendi belirlediği veya belirleyeceği herhangi bir ücret, telif hakkı ve tazminat talep edebilir.

Müzayede katalogunda yer alan "Eserin Ekpertiz Değer Ortalaması" uzman ve eksper görüşleri ile benzer özelliklere sahip eserlerin uluslararası sanat piyasası ve geçmiş yurtiçi / yurtdışı müzayede ve sergilerdeki sunum ve satış sonuçları baz alınarak tespit edilmiş bilgi amaçlı global değer ortalamasıdır. Bu değerlendirmede ayrıca eserin kondisyonu, enderliği, kalitesi, provenans (önceki sahiplerinin tarihçeleri, kim için yapıldığı, kimin kullandığı gibi) ve referans bilgileri de dikkate alınır.

Koleksiyoner ve sanatseverler müzayede öncesi Türkiye'de ilk defa uygulanan randevulu "Müzayede Özel Tanıtım Sergisi" ile 10 gün süresince eserleri inceleme fırsatı yakalar ve uzmanlar/eksperler tarafından özel olarak bilgilendirilirler. Müzayede Özel Tanıtım Sergisi’ni ziyaret etmek için önceden mutlaka randevu oluşturulmalıdır. Takip eden 5 gün ise müzayede tanıtım sergisi halka ve basına açık olarak devam eder.

ARTHILL müzayedelerinden eser satın alımı birçok şekilde gerçekleşebilir; Müzayede Salonu’na bizzat gelerek, açık artırmaya telefonla katılarak, önceden pey-teklif sürüp bir üst limit belirleyerek, online platformlar üzerinden veya web sitemiz üzerinden katılarak.

Müzayededen satın almış olduğunuz eserler ile ilgili olarak nakliye, depolama, restorasyon ve bakım gibi hizmetler tarafımızdan sunulmaktadır. Müzayede katılımcısının kayıt formu ve diğer katılım sözleşmelerinde belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki eksiklik, yanlışlık ve değişiklik nedeniyle ya da diğer sebepler ile geç ulaşmasından ya da ulaşamamasından ARTHILL sorumlu değildir.

Web sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz müzayedeye online pey-rezerv sürme işlemleri için web sitemize üye olmanız gerekmektedir. Diğer platformlar üzerinden katılım ve kayıt işlemleri, ilgili platform üzerinden kayıt yaptırılarak o platformun kuralları ve şartları ile yapılır.

Müzayedeye pey-teklif formu ile önceden teklif verilmesi için müzayede öncesi firma yetkililerimiz ile temasa geçilerek kayıt oluşturulur ve “Müzayede Pey-Teklif Formu” tarafınızdan doldurulur. Formda satın almak istenilen her eser için en yüksek bedel belirtilir, adınıza temsilen bayrak kaldırılması için tarafınızdan yazılı talimat verilir. ARTHILL yetkilileri müzayede esnasında eseri mümkün olan en düşük fiyata satın alabilecek şekilde temsilen bayrak kaldıracak, birden fazla eşdeğerde katılım varsa tarih olarak ilk yapılan pey-rezerv kaydına sahip başvuru öncelikli olacaktır. Kayıt oluşturmak için gerekli form web sitemizde ve müzayede kataloğunda yer almaktadır. ARTHILL bu form ile müzayede koşulları çerçevesinde ve kanuni hiçbir taahhüde girmeden, belirttiğiniz limitlere kadar sizin adınıza pey sürmeye yetkilidir.

Müzayedeye telefon ile kayıt işlemleri için müzayede öncesi firma yetkililerimiz ile temasa geçilerek kayıt oluşturulur ve “Müzayedeye Telefonla Katılım Formu” tarafınızdan doldurulur. Form, müzayede kataloğumuzda ve web sitemizde mevcuttur. ARTHILL yetkilileri bu form ile müzayede koşulları çerçevesinde ve herhangi bir taahhüde girmeden müzayede esnasında ilgili esere gelindiğinde müşterisinin belirttiği telefondan kendisine ulaşıp canlı olarak müzayede katılımını sağlamaktadır. Herhangi bir sebeple telefon bağlantısı kurulamaz veya bağlantı yeterli görüşme kalitesine sahip değilse ARTHILL’in herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur.

Müzayede alıcı kayıt işlemleri, müzayedeye bizzat gelerek salonda yer alan kayıt masasından kimlik tespiti / deklarasyonu ile “Müzayede Katılım / Bayrak Formu” doldurularak yapılır. Müzayedeyi münadi / müzayede yöneticisi yönetir. Satış, salonda bulunan ve kayıt oluşturarak bayrak alan, online platformlar üzerinden satışa katılan, telefonla canlı bağlantı kurulan, müzayede öncesi yazılı veya online pey-rezerv veren katılımcıların temsil edilmesi ile bayrak kaldırmak suretiyle münadi tarafından yürütülerek gerçekleşir. Münadi bu satışı eserin satılabilir değerine ulaşana kadar kendi inisiyatifi ile ya da alıcıların salonda bulunarak veya çeşitli yollar ile katılım sağladığı şekilde bayrak kaldırmak suretiyle teklifi en yüksek verene yapar.

Müzayede satış / çekiç fiyatını münadinin son çekiç darbesi ve / veya “SATTIM” ibâresi belirler, sonrasındaki artırımlar göz önüne alınmaz.

Alıcı, bayrak kaldırmak suretiyle veya diğer yollar ile yaptığı müzayede katılımı neticesinde yapmış olduğu tekliften kesinlikle sorumludur. Katılımcı ile birlikte olan veya katılımcının bayrağını kullanan 18 yaşından küçük bireylerin kaldırdığı bayraktan o bayrak için “Müzayede Katılım Formu / Bayrak Formu” kaydı oluşturan özel / tüzel kişi sorumludur. ARTHILL müzayede esnasında dilediği gibi kamera kaydı ve ses kaydı yapabilir, bunları ileride dilediği şekilde ya da doğabilecek problemlerde delil olarak kullanabilir. ARTHILL müzayede esnasında olabilecek / yapılabilecek muhtemel ihmal, hata ve aksaklıklardan sorumlu değildir.Alıcı her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez.

Müzayede de münadi tarafından yönetilen ve bayrak kaldırılarak yapılan pey artırımları %10 oranındadır. Münadi artırım değerlerini değiştirmeye, bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme yetkisine sahiptir. Katalogda “Teklif” ile satışa sunulan eserler ile ilgili olarak müzayede katılımcıları tekliflerini münadiye ileterek artırımı başlatırlar. Kurumumuz, müzayede de yer alan herhangi bir eseri müzayededen geri çekmek, başka eserlerle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışını reddetmek veya müzayedeyi sıra numarasını izlemeden yürütmek hakkına sahiptir.

Müzayede veya satış duyurusu yapıldıktan ya da müzayede kataloğu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcı ve satıcılara yansıtılacak, ARTHILL kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır.

Müzayede açık olarak yapılır, artırımda bulunup müzayedeye katılmak demek bu kuralları, “Müzayede Özel Şartları”nın tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

Eserin satış / çekiç fiyatı, eserin çıplak satış fiyatıdır. Alıcının ödemesi gereken %10 firma komisyonu, KDV ve diğer vergi ve resimleri içermez. Satış bedeli, eser veya eserlerin fiyatı / çekiç fiyatı üzerine %10 firma komisyonu, KDV ve gereken diğer vergi ve resimlerin eklenmesi ile belirlenir.

Alıcı, almış olduğu eser veya eserlerin fiyatı / çekiç fiyatı üzerinden %10 firma komisyonu, KDV ve gereken diğer vergi ve resimleri en geç 7 (yedi) gün içinde nakden ödemekle sorumludur. Kredi kartı ile yapılan ödemeler, satış tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde (cuma günü mesai bitimine kadar) yapılmalıdır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde doğabilecek masraf ve komisyon alıcıya aittir. Müzayedeye katılarak kanunlar ile belirlenen rakam veya daha yüksek bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılır. Diplomatik istisnadan yararlanmak isteyenler, ödeme sırasında mavi kartlarını ibraz etmelidirler.

Ödemesi nakden veya kredi kartı ile yapılan eser / eserler alıcıya teslim edilir. Ödemesi gerçekleşmeyen hiçbir eser alıcıya teslim edilmez.

Ödemesi yapılan fakat teslim alınmayan eserler, satın alındıktan sonraki ilk 15 gün herhangi bir depolama ve sigorta bedeli yansıtılmadan alıcı adına muhafaza edilir. Ödemelerini çek ile yapanların satın aldıkları eserler, çeklerin tahsil edilmesinden sonra teslim edilir. Satış üzerinden 15 gün geçmesine rağmen teslim alınmayan, vadesi 15 günün üzerindeki çek ile ödemesi yapılan eserler ile ilgili depolama ve sigorta masrafları oluşur ve alıcıya tahakkuk ettirilir ve bu süre zarfında kesinlikle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Satın alınan eserin bedeli 7 gün içerisinde tam olarak ödenmediği takdirde ARTHILL satış akdini feshe ve hukuki yollara başvurarak uğradığı bilcümle zarar ve ziyanlarını ticari faiz ile, müzayede veya fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. ARTHILL’in sair dava ve talep hakları saklıdır.

"Tüm alıcı ve satıcılar peşinen bu yükümlülükleri kabul ederler. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir."

 

SATIŞ BEDELİNİN BELİRLENMESİ, ÖDENMESİ ve ESER TESLİMİ

Eserin satış / çekiç fiyatı, eserin çıplak satış fiyatıdır. Alıcının ödemesi gereken %10 firma komisyonu, KDV ve diğer vergi ve resimleri içermez. Satış bedeli, eser veya eserlerin fiyatı / çekiç fiyatı üzerine %10 firma komisyonu, KDV ve gereken diğer vergi ve resimlerin eklenmesi ile belirlenir.

Alıcı, almış olduğu eser veya eserlerin fiyatı / çekiç fiyatı üzerinden %10 firma komisyonu, KDV ve gereken diğer vergi ve resimleri en geç 7 (yedi) gün içinde nakden ödemekle sorumludur. Kredi kartı ile yapılan ödemeler, satış tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde (cuma günü mesai bitimine kadar) yapılmalıdır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde doğabilecek masraf ve komisyon alıcıya aittir. Müzayedeye katılarak kanunlar ile belirlenen rakam veya daha yüksek bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılır. Diplomatik istisnadan yararlanmak isteyenler, ödeme sırasında mavi kartlarını ibraz etmelidirler.

Ödemesi nakden veya kredi kartı ile yapılan eser / eserler alıcıya teslim edilir. Ödemesi gerçekleşmeyen hiçbir eser alıcıya teslim edilmez. Ödemesi yapılan fakat teslim alınmayan eserler, satın alındıktan sonraki ilk 15 gün herhangi bir depolama ve sigorta bedeli yansıtılmadan alıcı adına muhafaza edilir. Ödemelerini çek ile yapanların satın aldıkları eserler, çeklerin tahsil edilmesinden sonra teslim edilir. Satış üzerinden 15 gün geçmesine rağmen teslim alınmayan, vadesi 15 günün üzerindeki çek ile ödemesi yapılan eserler ile ilgili depolama ve sigorta masrafları oluşur ve alıcıya tahakkuk ettirilir ve bu süre zarfında kesinlikle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Satın alınan eserin bedeli 7 gün içerisinde tam olarak ödenmediği takdirde ARTHILL satış akdini feshe ve hukuki yollara başvurarak uğradığı bilcümle zarar ve ziyanlarını ticari faiz ile, müzayede veya fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. ARTHILL’in sair dava ve talep hakları saklıdır.

Tüm alıcı ve satıcılar peşinen bu yükümlülükleri kabul ederler. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

ALICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Web sitesi üzerinden, katalog ile tanıtımı yapılarak, müzayede ile yada herhangi bir yolla satışa sunulan eserler önceden sergilenmekte / teşhir edilmekte veya talep edildiğinde gösterime sunulmaktadır. Bu nedenle online, müzayede veya herhangi bir yolla eser satın alanların önceden eserleri görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Tüm eserler “haliyle” satışa sunulur ve eserlerin açıklamalarına haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Alıcı tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eseri evvelden yeterince incelediğini / kontrol ettiğini ve borçlar kanununun 198.maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Alıcı, satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur, restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı itirazda bulunamaz. ARTHILL satılan malın tekellüfü ile mükellef değildir ve bu konuda gelecekte herhangi bir itiraz ve talepte bulunulamaz. Alıcı bu durumları peşinen kabul eder ve sonradan kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.

Alıcı, bayrak kaldırmak suretiyle veya diğer yollar ile yaptığı müzayede katılımı neticesinde yapmış olduğu tekliften kesinlikle sorumludur. Müzayedeye katılarak kanunlar ile belirlenen rakam veya daha yüksek bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılır. Müzayede esnasında katılımcı ile birlikte olan veya katılımcının bayrağını kullanan 18 yaşından küçük bireylerin kaldırdığı bayraktan ve satın alımdan, o bayrak için “Müzayede Katılım Formu / Bayrak Formu” kaydı oluşturan özel / tüzel kişi sorumludur. Alıcı her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. ARTHILL dilediği şahısları herhangi bir mazeret göstermeksizin kendine ait mekanlara, satış ve sunum yaptığı mekanlara, müzayedeye, müzayede salonuna sokmama ve kabul etmeme, salon ve online müzayedeler esnasında artırımını görmeme veya reddetme yetkisine sahiptir.

Web sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz eser satın alımı ve müzayede online pey-teklif sürme işlemleri için web sitemize üye olmanız gerekmektedir. Diğer platformlar üzerinden katılım ve kayıt işlemleri, o platformun kuralları ve şartları ile yapılır.

Alıcı, almış olduğu eser veya eserlerin fiyatı / çekiç fiyatı üzerinden %10 firma komisyonu, KDV ve gereken diğer vergi ve resimleri en geç 7 (yedi) gün içinde nakden ödemekle sorumludur. Kredi kartı ile yapılan ödemeler, satış tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde (cuma günü mesai bitimine kadar) yapılmalıdır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde doğabilecek masraf ve komisyon alıcıya aittir. Diplomatik istisnadan yararlanmak isteyenler, ödeme sırasında mavi kartlarını ibraz etmelidirler. Ödemesi nakden veya kredi kartı ile yapılan eser / eserler alıcıya teslim edilir. Ödemesi gerçekleşmeyen hiçbir eser alıcıya teslim edilmez. Ödemelerini çek ile yapanların satın aldıkları eserler, çeklerin tahsil edilmesinden sonra teslim edilir. Satış üzerinden 15 gün geçmesine rağmen teslim alınmayan, vadesi 15 günün üzerindeki çek ile ödemesi yapılan eserler ile ilgili depolama ve sigorta masrafları oluşur ve alıcıya tahakkuk ettirilir ve bu süre zarfında kesinlikle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Satın alınan eserin bedeli 7 gün içerisinde tam olarak ödenmediği takdirde ARTHILL satış akdini feshe ve hukuki yollara başvurarak uğradığı bilcümle zarar ve ziyanlarını ticari faiz ile, müzayede veya fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. ARTHILL’in sair dava ve talep hakları saklıdır.

ARTHILL'den artırımda bulunup müzayede yolu ile ya da diğer yollar ile satın alım yapmak veya hizmet almak demek bu şartların ve kuralların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

Müzayede katılımcısının kayıt formu ve diğer katılım sözleşmelerinde belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki eksiklik, yanlışlık ve değişiklik nedeniyle ya da diğer sebepler ile geç ulaşmasından ya da ulaşamamasından ARTHILL sorumlu değildir.

Tüm alıcılar peşinen bu yükümlülükleri kabul ederler. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.​