KALTAKCIZÂDE HASAN FEVZÎ EFENDİ (KÜTAHÎ)

“Kur’an-ı Kerim”

Ketebeli. Hicri 1246 / Miladi 1830 tarihli. Ketebesi “Hasan el Fevzi el Maruf Kaltakcızâde el Kütahî” şeklinde atılmış. Aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi kullanılarak nesih hattı ile yazılmış. Üst seviye altın ile “Neoklasik” üslupta tezhipli. Altın cetvelli, altın duraklı. Şemseli, salbekli, zencerikli ve miklepli deri cildi içerisinde.

Şemseli cilt sırtında istifli sülüs hat ile altın bezeme Vâkı’a Suresi’nin 79. ve 80. Ayet’leri “Lâ yemessuhu illâ-lmutahherûn, Tenzîlun min rabbi-l’âlemîn / Ona, temiz olanlardan başkaları dokunamaz, O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir” yazılı. Serlevha sayfasında “Fatiha” ve “Bakara” sure isimleri istifli sülüs hat ile altın zemin üzerine beyaz üstübeç mürekkebi ile yazılmış. 7 satır yazı dışındaki zemin sıvama altın ile doldurulmuş. Üç tarafında zencerek motifli cetveller bulunmakta, Rumî ve hatayi motifler ile “Neoklasik” tezhipli, tezhip uçları lacivert renkli tığlarla nihayetlenmekte. İç sayfalar nesih hat ile 14 satır. Altın cetvellerin dışına “Cüz Gülü” motifleri tatbik edilmiş. Sure isimleri serlevha sayfasındaki gibi altın üzerine beyaz üstübeç mürekkebi ile yazılmış. Ketebe sayfası altın zemin üzerine çiçek buketleri ve Rumî motifler ile bezeli.

Ölçüler: 18 x 12.5 cm.

Kaltakcızâde adıyla maruf bir aileye mensup olarak Kütahya’da doğdu. İptidâ’î tahsîlini memleketinde tamamladı. Ayrıca hüsn-i hat dersleri aldı. Daha sonra medrese eğitimi almak için İstanbul’a gitti. Burada da Âfif dâmâdı Seyyid Osman Efendi’den aklâm-ı sitteyi yeniden meşkederek icâzet aldı. Daha sonra Kütahya’ya döndü. Hasan Fevzî Efendi’nin H. 1236/M. 1820-1821 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu el-Cezerî’nin “Terceme-i Hüsnü’l-hasîn” adlı eseri Kütahya’daki Vâhid Paşa Kütüphânesi’ndedir.