FAUSTO ZONARO (1854-1929) RESSAM-I HAZRET-İ ŞEHRİYARİ

“Yıldız’dan İstanbul Manzarası”

İmzalı. Karton üzerine guaj boya. Sertifikalı.

Eserin suluboya versiyonu “TBMM Milli Saraylar Resim Koleksiyonu”nda bulunmakta ve “Fausto Zonaro” kitabının 318. sayfasında yer almaktadır.

Sertifika: Eserin, Yüksek Ressam Restoratör Bayram Karşit tarafından verilmiş sertifikası mevcuttur.

Referans: E.Benezit / Cilt: 10 Sayfa: 917

Ölçüler: 36 x 46 cm.

Fausto Zonaro, İtalya Padova-Masi'de doğdu. 1891 yılında oryantalist bir tutkuyla merak ettiği İstanbula geldi. Fausto Zonaro, İstanbul’daki ilk günlerinde küçük boyutlu manzaralar, kent yaşamından sahneleri gösteren tablolar yaptı ve bunları Pera'lı bir tacire satarak geçimini sağladı. Teşrifat Nazırı Münir Paşa tarafından Yıldız Sarayı'na davet edildi ve burada Osman Hamdi Bey ile tanıştı. Fausto Zonaro, Münir Paşa'ya eserlerini II. Abdülhamit'e göstermek istediğini belirtti ve isteği yerine getirildi. Sultan II.Abdülhamid Han tarafından Mecidiye Nişanı'na layık görüldü ve "Ressam-ı Hazret-i Şehriyari", yani "Saray Ressamlığı" ünvanına sahip oldu.