OSMANLI HANEDAN ALAMETİ SARAY İŞİ SULTANİ GÖĞÜS BROŞU

19.Yüzyıl başı. Osmanlı. Saray işi. Sultani özelliklerde. Saray kuyumcuları tarafından “Arma-i Osmanî / Osmanlı İmparatorluk Arması” model alınarak imal edilmiş. Altın montür üzeri 5 adedi iri 220’den fazla elmas ve 69 adet güvercin kanı renkte yakut taş ile bezeli. Orijinal muhafazası ile birlikte. Osmanlı Mücevher Sanatı’nın tasarım harikası eşsiz bir başyapıtı, ele geçmez nadirlikte ve kıymette müzelik şaheseridir.

Provenans: Özel Koleksiyon
Osmanlı Hanedanı Eski Koleksiyonu. Provenans mektubu mevcuttur.

Referans: Osmanlı Saray Mücevheri, 2012 / Gül İrepoğlu

Ölçüler: 66 x 101 mm.
Ağırlık: 44 gr.

Müstesna eserde, Osmanlı Devlet Arması’nda ki üslup devam ettirilerek simgesel anlamda “yıldız” hayatın sebebi, gündüz ve aydınlığın simgesi olarak halifeliği, “hilal” Osmanlı Devleti’nin meliki padişahı, “silahlar” devlet gücünü, “çiçekler”de sevgi ve muhabbeti ifade etmekte. Osmanlı Devlet Arması’nda Osmanlı Sancağı ve Hilafet Sancağı olarak iki sancak bulunurken eserde sadece boydan boya sıralı yakutlar ile zenginleştirilmiş Osmanlı Sancağı’na yer verilmiş, sancağın nihayetlendiği yer uzun lale formlu bir fiyonk ile tamamlanmış. Diğer yönde en üstte “Baltacılar Ocağı”nın kullandığı tören silahı tek yüzlü teber (balta), altında ise Türklerin milli silahı ok ve mızrak bulunmakta.