• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

MÜZELİK ESERLER MÜZAYEDESİ | 33

Arthill Müzayedeleri, Hüseyin KOCABAŞ ve Türk İslam Sanatı Uzmanı Müzeolog Dr.Zübeyde Cihan Özsayıner direktörlüğünde konusunun en değerli uzman ve otoritelerinin ekspertiz ve katkıları ile hazırlanmakta, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türbeler, Vakıflar ve Askeri Müze uzmanlarının onayı ile gerçekleşmektedir.

Eserlere pey vermek ve "Online Canlı Müzayede"ye katılmak için web sitemiz üzerinden üye olunuz. Eserler ile ilgili olarak +90 538 833 1391 no'lu telefondan bilgi alabilir, ayrıca randevu oluşturarak The Ritz-Carlton Residence'daki adresimizde koleksiyonu yakından inceleyebilir ve uzmanlardan bilgi alabilirsiniz.

Müzayedelerimizde uygulanan komisyon oranı %15, KDV oranı ise %20'dir. Ödeme süresi müzayede bitiminden sonra "7" (yedi) iş günüdür, ödemelerde o günkü "TCMB" döviz kuru esas alınır. Açık arttırma sonrası "SATIŞ İPTALİ, CAYMA HAKKI, veya ALIMDAN VAZGEÇME" söz konusu değildir, cezai şart olarak %35 aracılık hizmeti uygulanır.

Lot: 1 » Mücevher

OSMANLI HANEDAN ALAMETİ SARAY İŞİ SULTANİ GÖĞÜS BROŞU

19.Yüzyıl başı. Osmanlı. Saray işi. Sultani özelliklerde. Saray kuyumcuları tarafından “Arma-i Osmanî / Osmanlı İmparatorluk Arması” model alınarak imal edilmiş. Altın montür üzeri 5 adedi iri 220’den fazla elmas ve 69 adet güvercin kanı renkte yakut taş ile bezeli. Orijinal muhafazası ile birlikte. Osmanlı Mücevher Sanatı’nın tasarım harikası eşsiz bir başyapıtı, ele geçmez nadirlikte ve kıymette müzelik şaheseridir.

Provenans: Özel Koleksiyon
Osmanlı Hanedanı Eski Koleksiyonu. Provenans mektubu mevcuttur.

Referans: Osmanlı Saray Mücevheri, 2012 / Gül İrepoğlu

Ölçüler: 66 x 101 mm.
Ağırlık: 44 gr.

Müstesna eserde, Osmanlı Devlet Arması’nda ki üslup devam ettirilerek simgesel anlamda “yıldız” hayatın sebebi, gündüz ve aydınlığın simgesi olarak halifeliği, “hilal” Osmanlı Devleti’nin meliki padişahı, “silahlar” devlet gücünü, “çiçekler”de sevgi ve muhabbeti ifade etmekte. Osmanlı Devlet Arması’nda Osmanlı Sancağı ve Hilafet Sancağı olarak iki sancak bulunurken eserde sadece boydan boya sıralı yakutlar ile zenginleştirilmiş Osmanlı Sancağı’na yer verilmiş, sancağın nihayetlendiği yer uzun lale formlu bir fiyonk ile tamamlanmış. Diğer yönde en üstte “Baltacılar Ocağı”nın kullandığı tören silahı tek yüzlü teber (balta), altında ise Türklerin milli silahı ok ve mızrak bulunmakta.

Detaylar
Lot: 5 » Hat

SULTAN III.AHMED HAN TASVİR-İ HÜMÂYUN MİNYATÜRÜ

18.Yüzyıl başı. Osmanlı. Sultan III.Ahmed Han (1703-1730) minyatürü, arka tarafında serbest elle çizilmiş "Şahkulu" üslübu motifler yer almakta. Kağıt üzerine “Talik” hattı ile yazılmış, rakamlarda surh (kırmızı), yazılarda ise is (siyah) mürekkebi kullanılmış. Eski Türkçe (Osmanlıca) ile “1084, 115 - Sultan Ahmed bin Mehmed Han - 1142, 28, 1149” ibareli. Altın yaldız bezemeli, altın cetvelli. Sultan III.Ahmed Han, İznik çinileri ile kaplı duvarın önünde ayakları “Bursa Kemeri” şeklinde tasarlanmış altın bir taht üzerinde bağdaş kurmuş vaziyette otururken tasvir edilmiş, yerde renkli bir döşeme halısı serili. Başında altın üç sorguçlu beyaz kavuğu, altın düğmeli samur kürklü kaftanı ve belinde murassa altın kemeri bulunmakta, her iki serçe parmağında da altın taşlı bir yüzük takılı. Sol eli tahtın sol kolunda, sağ eli ise sağ dizinin üzerinde sağa doğru oturmaktadır. Padişah tasvirlerinde genellikle vücutlar sola bakar şekildedir, bu gibi örnekler son derece nadirdir. Haliyle. Benzer örnekleri “Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu”nda yer almakta. Osmanlı Resim ve Minyatür Sanatı’nın benzer örnekleri müze koleksiyonlarında yer alan yüksek kıymette ele geçmez müzelik şaheseridir.

Referans: Kıyafet-El İnsaniye Fi Şemail El-Osmaniye / Seyyid Lokmân Çelebi bin Hüseynî al-Asûrî al Urmevî, 1579 / TSM

Ölçüler: 18.5 x 10.5 cm.
Çerçeveli Ölçü: 26.5 x 18 cm.

Detaylar
Lot: 6 » Hat

SULTAN ABDÜLMECİD HAN TUĞRALI ZERENDUD LEVHA

“Medresetü’l Hattâtîn Muallimi Mustafa Ferîd Bey”

19.Yüzyıl sonu. Osmanlı. “Mustafa Ferîd Bey” ketebeli. Ketebesi “Ferîd” şeklinde atılmış. Sultan Abdülmecid Han (Abdülmecid Han bin Mahmud el-muzaffer daima) tuğrası. Zerendud tekniği kullanılarak siyah zemin üzerine sülüs hattı ile çekilmiş. Altın ile “Rokoko” üslubunda zengin tezhipli. Altın cetvelli. Ferîd Bey’in zor tesadüf edilen levhalarından. Türk Hat Sanatı’nın yüksek kıymette ele geçmez koleksiyonluk bir örneğidir.

Ölçüler: 48.5 x 59 cm.

Mustafa Ferîd Bey, 1858 yılında İstanbul Aksaray Horhor’da doğdu. Dîvân-ı Hümâyûn mensuplarından ve Şâbânî şeyhlerinden Ali Necib Efendi'nin oğludur. 1871'de Dîvân-ı Hümâyûn'da Sâmi Efendi'den (1838-1912) divâni, celî divâni yazılarını ve tuğra çekmesini meşk etti. Şevki Efendi’den (1829-1887) sülüs nesih yazılarını öğrendi. Hocasının vefatından sonra, Sâmi Efendi'den tahsilini tamamlayarak icazet aldı. Dîvân-ı Hümâyûn'daki muhtelif kademelerde çalıştıkdan sonra, Mühimme Kalemi Müdürü iken Meşrutiyet'de emekli oldu. Medresetü'l-Hattâtin'in açılışından itibaren, burada divâni ve celî divâni hatlarını meraklılarına öğretti. Ayrıca vekaleten tezhip dersleri de verdi. Harf İnkılâbı’ndan sonra görevine son verildi. 1930'lu yılların başında vefat eden Ferid Bey'in yazılarına nadiren rastlanmaktadır. Hüsn-i hattaki en başarılı talebesi Halim Özyazıcı'dır.

Detaylar
Lot: 8 » Saat

VEZİR AHMED REŞAD PAŞA İÇİN YAPILMIŞ MURASSA “DERSAÂDET” MÜZİKLİ OTURTMA SAAT

19.Yüzyıl. Osmanlı. Dersaâdet (Haliç) imalatı. Saray ustaları tarafından “Vezir Ahmed Reşad Paşa” için özel olarak yapılmış. Sultan II.Abdülhamid Han tuğralı, Hicri 1317 tarihli. Marşlı (müzikli) tipte kubbeli oturtma konsol saat. Her saat başı farklı "Osmanlı Mûsikisi" çalmakta. Arkasında Eski Türkçe ile kurulması ve çaldığı Osmanlı Marş ve şarkılar hakkında izahat yer almakta. Sultani özelliklerde ve heybetli ebatlarda "Barok" üslubunda tasarlanmış ve dekore edilmiş. Murassa, elmas ve yakutlarla zenginleştirilmiş. Gümüş üzeri kobalt renk mine işçilikli, altın bezemeli. Kadranı "Eski Türkçe (Osmanlıca)" rakamlı. Kasası bağa (kaplumbağa kabuğu) kaplama, altın vermey bronz işçilikli. Madalyonu istifli hat ile “Ahmet Reşad, Dersaâdet Mamulatı Hicri 1317” ibareli. Ay-Yıldız formlu kadran tacı “Sultan II.Abdülhamid Han (El Gazi)” tuğralı ve “Duâ-yı Sultân, Sebeb-i gufrân” ibareli. Kadran kitabesinde “Hilkat-ı isti’dâta göre çalışıp Mîmâr olanları gör, Kudreti zil sefâlete kapdırup Mahkûm olanları gör” yazmakta. Arka kapağında Sultan II.Abdülhamid Han tuğralı “Arma-i Osmanî” (Osmanlı İmparatorluk Arması) ve “İş bu saat Dersaâdet’te imal olmuştur, Makinası gayet kuvvetli doğru gider, Haftada bir defa kurulur, Müzikâsı on iki saatte bir kurulur, Her saat başında bir hava çalar, Hamidiye Marşı, Bülbül Peşrevi, On kıt’a Osmanlı Şarkısına hâvîdir” izahati mevcut. Haliyle, bakım gerekiyor. Dersaâdet (Haliç) yapımı bu tip saatler “Topkapı Sarayı (1 adet Yıldız Sarayı’ndan intikal)”, “Dolmabahçe Sarayı (2 adet)”, “Beylerbeyi Sarayı (1 adet)” ve özel koleksiyonlardaki 1-2 örnek ile sınırlıdır. Tıpkı benzerleri “Saray Koleksiyonları”nda yer alan, Vezir Ahmed Reşad Paşa için yapılması sebebiyle tarihi önem ve kıymete sahip ele geçmez müzelik şaheserdir.

Provenans: Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu

Ölçüler: 84 x 52 x 48 cm.

Vezir ve Nazır Ahmed Reşad Paşa 1848-1927 yılları arasında yaşamış, Sultan II.Abdülhamit Han devrinin en seçkin ve önemli devlet adamlarındandır. Şahsına vezirlik rütbesi ile devrin en büyük takdir beratı olan “Menşur’u Ali” verilmiştir. 1898-1904 yılları arası “Maliye Nazırlığı” görevinde bulunmuş vezirlerdendir. Mimar Mehmet Efendi’ye inşası 14 yıl süren meşhur “Ahmed Reşad Paşa Köşkü”nü yaptırmıştır. Köşkün açılışında resmi bir kabul töreni düzenlenmiş, törende devrin mülki, askeri ve sivil devlet erkânının hemen hepsi hazır bulunmuşlardır. Bu tören uzun yıllar konulmuş, köşkte yapılan bu görkemli törenler zaman içinde tarihi konağın önemini kat kat arttırmıştır. Vezir Ahmed Reşad Paşa Maliye Nazırı iken ölen kızı Suad Hanım adına Erenköy’de bir cami yaptırmış, bu camiye nispetle o semtin adı da Suadiye kalmıştır. Ahmed Reşad Paşa, Ayşe Kulin'in Veda romanında önemli bir rol oynar.

Detaylar
Lot: 9 » Porselen

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI YILDIZ PORSELEN TABAK

“Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu”

19.Yüzyıl. Osmanlı. “Ay-Yıldız” imalat damgalı. “Sene 1312 / 5” tarihli. “Ser mücellid-i Hazreti Şehriyari” yapımı. Sultan II.Abdülhamid Han dönemi. Saray işi, Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu özel üretimlerinden. Merkezinde altın ile çekilmiş “Sultan II.Abdülhamid Han” tuğrası ve “el-Gazi” mahlası yer almakta. Yoğun altın yaldız ile Rumî üslubu tezyinatlı, çevresi halkâr bordürlü, altın konturlu. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı. Yuvarlak formlu, halka dipli, hafif çukur gövdeli, dışa dönük kenarlı. Eserin “Ser mücellid-i Hazreti Şehriyari” imzalı tıpkı benzeri Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu’nda, görseli ise “Topkapı Sarayı Müzesi Yıldız Porselenleri” kitabının 353. Sayfasında yer almaktadır. Fevkalade kondisyonda. Türk Porselen Sanatı’nın benzer örnekleri “Saray Koleksiyonları”nda yer alan yüksek kıymette ele geçmez müzelik şaheseridir.

Referans: Porselencilik Tarihi, 1941 / Hüseyin KOCABAŞ (Sayfa:116)
Topkapı Sarayı Müzesi Yıldız Porselenleri, 2015 / Hülya Kalyoncu (Sayfa:353)

Çap: 24 cm.

Türk Çini Sanatı’nı canlandırmak, yeni bir yön ve hız vermek amacıyla Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1891 yılında Yıldız Sarayı bahçesinde Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu kurulmuştur. Hemen üretime başlayan Fabrika, 1894 depreminde zarar görmüş, aynı yıl İtalyan Mimar Raimondo d’Aronco’ya adeta yeniden yaptırılmıştır. Fabrika’nın kuruluşunda gerekli olan ileri teknoloji, her türlü malzeme ve kalıp Fransa'daki Sèvres ve Limoges fabrikalarından getirilmiştir. Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’nda üretilen eserlerin tümünde fabrikanın orijinal amblemi olan “Ay-Yıldız” damgası yer almaktadır. Damganın hemen altında eserin hangi yılda üretildiği yazar. Hereke Fabrikası gibi bir imparatorluk fabrikası olan Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’nda üretilen porselenler, öncelikli olarak son dönem saray, köşk ve kasırların dekorasyonunda kullanılmış ve armağan olarak yabancı hanedanlara sunulmuştur. Fabrikada birçok yerli ve yabancı sanatçı çalışmıştır. Bu sanatçıların en önemlilerinden biri olan Halid Naci, padişah tarafından yetiştirilmek üzere Sèvres Porselen Fabrikası'na gönderilmiştir. Fabrikanın kurulduğu ilk yıllarda üretilen eserler, form ve bezeme açısından Fransız porselenlerinin etkisindedir. Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’ndaki üretim, 1909 yılında, Sultan II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesiyle durdurulmuştur. Bu dönemde Müze-i Hümâyûn Müdürlüğü'ne bağlanan fabrikanın yeniden üretime geçmesi için Müze-i Hümâyûn’un müdürü olan Osman Hamdi Bey girişimlerde bulunmuştur. 1910 yılında Osman Hamdi Bey'in ölümüyle Halil Edhem Bey, Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu'nu yeniden çalıştırma hazırlıklarına başlar ve 1911 yılında fabrikada yeniden üretime geçilir.

Detaylar
Lot: 11 » Cam

SULTAN ABDÜLAZİZ HAN TUĞRALI “BACCARAT” KRİSTAL KARAF

“Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu”

19.Yüzyıl. Osmanlı Hanedan parçası. Sultan Abdülaziz Han (1861-1876) dönemi. Fransız, IV.Louis’nin Kraliyet emri ile kurulan “Baccarat” tarafından Sultan Abdülaziz Han için özel olarak tasarlanılarak imal edilmiş. Merkezdeki madalyon içerisine kesme (grave) tekniği ile çelenkler içerisinde Sultan Abdülaziz Han (Abdülaziz Han bin Mahmud el-muzaffer daima) tuğrası ve Osmanlı sancakları ile enstrümanlarından oluşturulmuş “Asalet Arması” uygulanmış. Hanedan’ın yüksek zevkini gözler önüne seren estetik harikası eserin billur renk yüzeyi kesme (grave) tekniği ile çok zengin geometrik dekorlu. Platform kaideli, şişkin armudi gövdeli ve dar uzun boyunlu. Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu’na ait olması sebebi ile büyük önem arz eden, emsalleri müze koleksiyonlarında yer alan ele geçmez koleksiyonluk şaheserdir.

Provenans: Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu

Yükseklik: 29 cm.

Vezir ve Nazır Ahmed Reşad Paşa 1848-1927 yılları arasında yaşamış, Sultan II.Abdülhamit Han devrinin en seçkin ve önemli devlet adamlarındandır. Şahsına vezirlik rütbesi ile devrin en büyük takdir beratı olan “Menşur’u Ali” verilmiştir. 1898-1904 yılları arası “Maliye Nazırlığı” görevinde bulunmuş vezirlerdendir. Mimar Mehmet Efendi’ye inşası 14 yıl süren meşhur “Ahmed Reşad Paşa Köşkü”nü yaptırmıştır. Köşkün açılışında resmi bir kabul töreni düzenlenmiş, törende devrin mülki, askeri ve sivil devlet erkânının hemen hepsi hazır bulunmuşlardır. Bu tören uzun yıllar konulmuş, köşkte yapılan bu görkemli törenler zaman içinde tarihi konağın önemini kat kat arttırmıştır. Vezir Ahmed Reşad Paşa Maliye Nazırı iken ölen kızı Suad Hanım adına Erenköy’de bir cami yaptırmış, bu camiye nispetle o semtin adı da Suadiye kalmıştır. Ahmed Reşad Paşa, Ayşe Kulin'in Veda romanında önemli bir rol oynar.

Detaylar
Lot: 13 » Gümüş

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN’IN KIZI NÂİLE SULTAN’A AİT AZNAVUR İŞİ GÜMÜŞ TEPSİ

19.Yüzyıl. Osmanlı. Saray işi. Eski Türkçe (Osmanlıca) ile sahibinin adı “Devletlü İsmetlü Nâile Sultan-ı Aliyyetü'ş-şân Hazretleri” ibareli. Sultani özelliklerde ve Osmanlı Rokokosu üslubunda tasarlanmış, çift kulplu. Üst seviye aznavur (guilloché) işçiliği ile zengin dekorlu, merkezi kazıma (grave) ve kalemişi tekniği ile oluşturulmuş “Rokoko” madalyonlu. Fevkalade kondisyonda. Osmanlı Gümüş Sanatı’nın Hanedan’a ait olması sebebi ile büyük önem arz eden yüksek kıymette ele geçmez koleksiyonluk şaheseridir.

Ölçüler: 41 x 68 cm.
Ağırlık: 2882 gr.

Naile Sultan (1884-1957), Sultan II. Abdülhamid Han'ın ve Dilpesend Kadınefendi'nin kızıdır. Naile Sultan sarayda özel eğitim gördü, piyano, viyolonsel ve arp çalmasını öğrendi. 1901'de Gazi Osman Paşa'nın oğlu Cemaleddin Bey'le nişanlandı ancak bir süre sonra bir aşk skandalı yüzünden nişan bozuldu. Daha sonra 1905 yılında vezir Arif Hikmet Paşa'yla evlendi. Kuruçeşme Sahilsarayı'nda oturdular. 1924'te Hanedan'ın yurt dışına sürgün edilmesi üzerine eşiyle beraber Beyrut'a yerleşti. 1952'de Hanedan'ın kadınlarına Türkiye'ye dönme izni çıkınca diğer kız kardeşleri gibi Türkiye'ye döndü.

Detaylar
Lot: 15 » Cam

VEZİR AHMED REŞAD PAŞA İNİSİYALLİ “BOHEM” ÇİFT KARTVİZİTLİK

19.Yüzyıl sonu. Bohemya mamulâtı, çift. Vezir Ahmed Reşad Paşa için özel olarak tasarlanılarak kesme tekniği ile klasik Bohem üslubunda imal edilmiş. Yakuti renkli eserlerin merkezi grave tekniği ile Ahmed Reşad Paşa “A.R” inisiyalli. Fevkalade kondisyonda. Osmanlı İmparatorluğu’nun üst düzey yaşamı içinde oldukça popüler olan ve “Türk Camı” diye adlandırılan Bohem Cam Sanatı’nın, Vezir Ahmed Reşad Paşa’ya ait olması sebebi ile ayrıca büyük önem arz eden yüksek kıymette ele geçmez koleksiyonluk örnekleridir.

Provenans: Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu

Ölçüler: 12 x 9 cm. (her biri)

Vezir ve Nazır Ahmed Reşad Paşa 1848-1927 yılları arasında yaşamış, Sultan II.Abdülhamit Han devrinin en seçkin ve önemli devlet adamlarındandır. Şahsına vezirlik rütbesi ile devrin en büyük takdir beratı olan “Menşur’u Ali” verilmiştir. 1898-1904 yılları arası “Maliye Nazırlığı” görevinde bulunmuş vezirlerdendir. Mimar Mehmet Efendi’ye inşası 14 yıl süren meşhur “Ahmed Reşad Paşa Köşkü”nü yaptırmıştır. Köşkün açılışında resmi bir kabul töreni düzenlenmiş, törende devrin mülki, askeri ve sivil devlet erkânının hemen hepsi hazır bulunmuşlardır. Bu tören uzun yıllar konulmuş, konakta yapılan bu görkemli törenler zaman içinde tarihi konağın önemini kat kat arttırmıştır. Vezir Ahmed Reşad Paşa Maliye Nazırı iken ölen kızı Suad Hanım adına Erenköy’de bir cami yaptırmış, bu camiye nispetle o semtin adı Suadiye kalmıştır. Ahmed Reşad Paşa, Ayşe Kulin'in Veda romanında da önemli bir rol oynar.

Detaylar
Lot: 17 » Tablo

VEZİR AHMED REŞAT PAŞA (1849-1927)

“Av Köpeği”

İmzalı (Réchad) Hicri 1323 tarihli. Tuval üzeri yağlıboya. Orijinal altın varak antika çerçevesi ile.

Provenans: Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu

Ölçüler: 82 x 116 cm.
Çerçeveli Ölçü: 112 x 148 cm.

Vezir ve Nazır Ahmed Reşad Paşa 1848-1927 yılları arasında yaşamış, Sultan II.Abdülhamit Han devrinin en seçkin ve önemli devlet adamlarındandır. Şahsına vezirlik rütbesi ile devrin en büyük takdir beratı olan “Menşur’u Ali” verilmiştir. 1898-1904 yılları arası “Maliye Nazırlığı” görevinde bulunmuş vezirlerdendir. Mimar Mehmet Efendi’ye inşası 14 yıl süren meşhur “Ahmed Reşad Paşa Köşkü”nü yaptırmıştır. Köşkün açılışında resmi bir kabul töreni düzenlenmiş, törende devrin mülki, askeri ve sivil devlet erkânının hemen hepsi hazır bulunmuşlardır. Bu tören uzun yıllar konulmuş, konakta yapılan bu görkemli törenler zaman içinde tarihi konağın önemini kat kat arttırmıştır. Vezir Ahmed Reşad Paşa Maliye Nazırı iken ölen kızı Suad Hanım adına Erenköy’de bir cami yaptırmış, bu camiye nispetle o semtin adı Suadiye kalmıştır. Ahmed Reşad Paşa, Ayşe Kulin'in Veda romanında da önemli bir rol oynar.

Detaylar
Lot: 18 » Porselen

VEZİR AHMED REŞAD PAŞA İNİSİYALLİ “UZAKDOĞU” BRONZ ORMOLU PORSELEN VAZO

18.Yüzyıl sonu. Uzakdoğu. Bronz plaketi Vezir Ahmed Reşad Paşa “R” inisiyalli. Devasa ebatlarda. Osmanlı Sarayı ve yakın çevresine döneminde Uzakdoğu’dan getirilen yüksek kıymetli ve heybetli porselenlerden. Tüm yüzeyi “Zümrüd-ü Anka” ve “Dragon” motifleri ile bezeli, yoğun altın yaldız bezemeli. Altın vermeyli bronzlarla dekore edilmiş, sallantılı üzüm salkımları ile zenginleştirilmiş. Fevkalade kondisyonda. Emsalleri “Saray Koleksiyonları”nda yer alan, Vezir Ahmed Reşad Paşa inisiyalli olması sebebi ile büyük önem arz eden yüksek kıymette ele geçmez koleksiyonluk şaheserdir.

Referans: Porselencilik Tarihi, 1941 / Hüseyin KOCABAŞ

Yükseklik: 130 cm.

Vezir ve Nazır Ahmed Reşad Paşa 1848-1927 yılları arasında yaşamış, Sultan II.Abdülhamit Han devrinin en seçkin ve önemli devlet adamlarındandır. Şahsına vezirlik rütbesi ile devrin en büyük takdir beratı olan “Menşur’u Ali” verilmiştir. 1898-1904 yılları arası “Maliye Nazırlığı” görevinde bulunmuş vezirlerdendir. Mimar Mehmet Efendi’ye inşası 14 yıl süren meşhur “Ahmed Reşad Paşa Köşkü”nü yaptırmıştır. Köşkün açılışında resmi bir kabul töreni düzenlenmiş, törende devrin mülki, askeri ve sivil devlet erkânının hemen hepsi hazır bulunmuşlardır. Bu tören uzun yıllar konulmuş, köşkte yapılan bu görkemli törenler zaman içinde tarihi konağın önemini kat kat arttırmıştır. Vezir Ahmed Reşad Paşa Maliye Nazırı iken ölen kızı Suad Hanım adına Erenköy’de bir cami yaptırmış, bu camiye nispetle o semtin adı da Suadiye kalmıştır. Ahmed Reşad Paşa, Ayşe Kulin'in Veda romanında önemli bir rol oynar.

Detaylar
Lot: 19 » Porselen

FRANSIZ 18.YÜZYIL SÈVRES EMPERYAL PORSELEN VAZO

“Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu”

18.Yüzyıl ortası. Fransız. Sèvres imalat ve 1753 tarihli (A) üretim damgalı. “E.Pièren” sanatçı imzalı. Emperyal armalı. Neo-klasik stil. Kallavi ebatlarda. Fransa’nın Sevres şehrindeki yine bu isimle anılan Fransız Hükümeti’nin himayesindeki Kraliyet Porselen Fabrikası’nın özel üretimlerinden. Kobalt mavi renkte, zengin altın yaldız bezemeli, altın vermey bronz aplikeli. Bronz kare kaideli, şişkin yuvarlak 360⁰ döner gövdeli ve kapaklı, kapak tutamağı bronz kozalak formunda. Ön ve arka yüzüne “E.Pièren” imzalı “Jean-Antoine Watteau”nun eserlerinden ilham alınan muazzam tablolar resmedilmiş. Altın yaldız ile “Hanedan Tacı” ve asalet armaları ile stilize floral kompozisyonlar uygulanmış. Üst seviye bronz işçiliğe sahip, altın vermeyli. Fevkalade kondisyonda. Asaletin ve estetik mükemmelliğin temsilcisi olan Fransız Sèvres Atölyeleri’nin benzer örnekleri Osmanlı Saray Koleksiyonları’nda yer alan, Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu’na ait olması sebebi ile ayrıca büyük önem arz eden yüksek kıymete sahip müzelik şaheseridir.

Provenans: Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu

Referans: Porselencilik Tarihi, 1941 / Hüseyin Kocabaş
Osmanlı Sarayında Avrupa Porselenleri, 2005 / SSM - Sabancı Üniversitesi

Yükseklik: 108 cm.

1740 yılında Sèvres kasabasında XV.Louis ve Madame Pompadour’un himayesi ve desteğiyle Fransa Kraliyet Atölyesi olarak ‘Manifacture Nationale de Sèvres’ açıldı. Bu atölye açıldıktan sonra çok kısa bir dönemde ekol haline gelerek 18.Yüzyılın en önemli sanat eserlerini üretmeye başladı. Efsanevi pembesi ve taklit edilemez mavisi bütün avrupa Sarayları tarafından aranmaya başlamış, zaten sınırlı olan üretimi talebi karşılamaktan çok uzak kalmıştır. O dönemde dahi müzayedelere, hatta karaborsaya düşmüştür. Jean-Claude Chambellan Duplessis ve Albert-Ernest Carrier-Belleuse gibi sanatçıların direktörlük döneminde üretilen parçalar kelimenin tam anlamıyla paha biçilmezdir.

Detaylar
Lot: 21 » Porselen

ÇİN 18.YÜZYIL KANGXI DÖNEMİ “ORMOLU” PORSELEN KÜP

18.Yüzyıl. Çin. Qing Hanedanı, Kangxi dönemi. Ormolu. Osmanlı Sarayı için özel yapım. Estetik ve tasarım harikası, üst seviye işçilik ve sanat kalitesine sahip. Altın vermeyli (dore) bronzlarla zenginleştirilmiş. Bronz platform kaideli, bronz kapaklı. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, renksiz şeffaf sırlı. Sıraltına ”Bleu-Blanc” ve “Seladon” tekniği ile yapılmış. “Sgraffito” tekniği ile oluşturulmuş stilize tezyinata sahip. Fevkalade kondisyonda. Osmanlı'da her zaman güç ve zenginliğin göstergesi olmuş Çin porselenlerinin benzer örnekleri “Saray Koleksiyonları”nda yer alan yüksek kıymette ele geçmez koleksiyonluk örneğidir.

Referans: Porselencilik Tarihi, 1941 / Hüseyin KOCABAŞ

Ölçüler: 51 x 25 cm.

Batının porselen ile ilk tanışmasının 13. Yüzyılda Venedikli seyyah Marko Polo’nun seyahatnamesi ile olduğu bilinmektedir. Doğuda en eski devirlerde bile kullanılan Çin porselenlerini “fağfuri” tabiri ile bizim ülkemizde yüzyıllardır kıymetle aranan eşyaların arasında en başta görürüz. Buna en güzel örnek Topkapı Sarayı Çin Porselenleri Koleksiyonu’dur. Osmanlı Sarayları’nda ilk olarak Sultan II.Beyazıd zamanında Çin porselenlerinden bahsedilir. Sultan I.Selim’in İran ve Mısır seferlerinden birçok porseleni İstanbul’a getirdiği bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman Çin porselenlerine çok meraklı idi, hatta devlet erkânını Çin porselenleri kullanmaya teşvik ettiği gibi bunları hediye olarak da tercih ederdi. Osmanlı Sarayı’ndan özel olarak Çin’e defalarca kervanlar gönderildiği kayıtlarla sabittir. İstanbul’a uzak doğudan gelen her kervanın en kıymetli eşyasını fıçılar içine itina ile yerleştirilmiş Çin porselenleri teşkil ederdi. Bunlar İstanbul’da hatta İmparatorluk sınırları içindeki müşterilerin zevkine sunulur ve yüksek fiyatlarla satılırdı, bu eserlerin en iyi alıcısı kuşkusuz saraydı.

Detaylar
Lot: 22 » Cam

FRANSIZ “GALLÉ” İMZALI ART-NOUVEAU VAZO

“Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu”

19.Yüzyıl sonu. Fransız. Gallé imzalı. Asit indirgeme ve cameo tekniğinde imal edilmiş, çift katmanlı. Düz dairesel geniş tabanlı ve boru formunda ince uzun gövdeli. Degrade zemin üzeri çok renk tropik çiçekler ile floral dekorlu. Fevkalade kondisyonda. Art Nouveau Sanat Akımı’nın dekoratif sanatlar alanındaki en önemli temsilcisi Emile Gallé imzalı, Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu’na ait olması sebebi ile ayrıca büyük önem arz eden yüksek kıymette gerçek koleksiyonluk eserdir.

Provenans: Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu

Yükseklik: 59 cm.

Vezir ve Nazır Ahmed Reşad Paşa 1848-1927 yılları arasında yaşamış, Sultan II.Abdülhamit Han devrinin en seçkin ve önemli devlet adamlarındandır. Şahsına vezirlik rütbesi ile devrin en büyük takdir beratı olan “Menşur’u Ali” verilmiştir. 1898-1904 yılları arası “Maliye Nazırlığı” görevinde bulunmuş vezirlerdendir. Mimar Mehmet Efendi’ye inşası 14 yıl süren meşhur “Ahmed Reşad Paşa Köşkü”nü yaptırmıştır. Köşkün açılışında resmi bir kabul töreni düzenlenmiş, törende devrin mülki, askeri ve sivil devlet erkânının hemen hepsi hazır bulunmuşlardır. Bu tören uzun yıllar konulmuş, köşkte yapılan bu görkemli törenler zaman içinde tarihi konağın önemini kat kat arttırmıştır. Vezir Ahmed Reşad Paşa Maliye Nazırı iken ölen kızı Suad Hanım adına Erenköy’de bir cami yaptırmış, bu camiye nispetle o semtin adı da Suadiye kalmıştır. Ahmed Reşad Paşa, Ayşe Kulin'in Veda romanında önemli bir rol oynar.

Detaylar
Lot: 23 » Porselen

SAX 19.YÜZYIL PORSELEN BOZALIK

“Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu”

19.Yüzyıl. Sax. Osmanlı Sarayı ve çevresine döneminde Meissen, Viyana gibi en fazla sipariş edilen yüksek kıymetteki porselenlerden. Üst düzey işçilik ile uygulanmış ve renklendirilmiş kabartma (repoussé) stilize meyve ve çiçek kompozisyonları ile dekorlu, Rumî bulutlardan oluşan zengin altın yaldız stilize motifler ile bezeli. Platform kaideli, menteşe kapaklı, kelepçeli ve tek kulplu olarak tasarlanmış. Altın vermey bronz aplikeli. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf parlak sırlı. Benzer örnekleri Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu’nda yer almakta. Osmanlı Saraylısı’nın yüksek zevkini gözler önüne seren, Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu’na ait olması sebebi ile ayrıca büyük önem arz eden nadir koleksiyonluk eserdir.

Provenans: Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu

Referans: Porselencilik Tarihi, 1941 / Hüseyin KOCABAŞ
Osmanlı Sarayında Avrupa Porselenleri, 2005 / SSM - Sabancı Üniversitesi

Yükseklik: 35 cm.

Avrupa’da porselen sanayi 18.Yüzyıl ile beraber başlar. Gerçi bu zamana kadar çok yüksek kalitede fayans imal edilmiş ise de kaolin porseleni tabir edilen sert kaya porseleni imali ancak 1709 tarihinde başlamıştır. Bu fabrikalarda Osmanlı pazarı için imal edilen porselen çeşitlerinin Türk’ün asil zevkine göre yapılması, Türk desenlerinin Avrupa’da yayılmasında mühim rolü olduğunun işaretidir. Şarkta resmin şiddetle günah sayıldığı bu devirlerde en iyi alıcı olması dolayısı ile Türkiye bu işler üzerinde mühim tesirler yapmış, fabrika tezgâhlarında şark imalatı için hususi teşkilatlar vücuda getirip, canlı şekillerin tasvirleri yerine rengârenk çiçek demetlerinin, gül destelerinin bin bir güzelliklerini yalnız Türkiye için nakşetmişlerdir. Topkapı Sarayı Müzesi ile diğer müzelerdeki büyük koleksiyonlarda hayretle seyrettiğimiz Avrupa porselenleri arasındaki Türkiye için hazırlanmış eserleri üzerlerindeki tezyinattan tanımaktayız. Türkiye için on dokuzuncu asır sonlarına kadar bu şekilde hususi ihracat yapmışlardır. Yalnız bu işlerin harcı âlem bir meta değil lüks eşyası olarak o zamanda dahi birkaç altın liradan aşağı tedarik edilmediğini unutmamak lazımdır.

Detaylar
Lot: 24 » Tablo

YAKUP CEM (1949)

"Natürmort”

İmzalı. Tuval üzeri yağlıboya. Sanatçının koleksiyon değeri yüksek ele geçmez yapıtlarındandır.

Ölçüler: 19 x 25 cm.

1949 yılında İran’ın Tebriz şehrinde doğdu. Resme olan büyük tutkusu Hacı İslamiyan`ın yanında pekişti. İngiltere’de Oxford, Paris’te Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. Yılı etkinlikleri kapsamında, Los Angeles Fullerton’da (California State Art University) ve New York’da sergiler açtı. Hayatta olup da eserleri müzayedelerde satışa sunulan ender sanatçılardan olan Yakup Cem, bir süre Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi`nde öğretim üyeliği de yapmıştır. Sanatçı, son yıllarda çalışmalarını Amerika’da sürdürmektedir.

Detaylar
Lot: 25 » Tablo

YAKUP CEM (1949)

"Natürmort”

İmzalı. Tuval üzeri yağlıboya. Sanatçının koleksiyon değeri yüksek ele geçmez yapıtlarındandır.

Ölçüler: 58 x 43 cm.

1949 yılında İran’ın Tebriz şehrinde doğdu. Resme olan büyük tutkusu Hacı İslamiyan`ın yanında pekişti. İngiltere’de Oxford, Paris’te Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. Yılı etkinlikleri kapsamında, Los Angeles Fullerton’da (California State Art University) ve New York’da sergiler açtı. Hayatta olup da eserleri müzayedelerde satışa sunulan ender sanatçılardan olan Yakup Cem, bir süre Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi`nde öğretim üyeliği de yapmıştır. Sanatçı, son yıllarda çalışmalarını Amerika’da sürdürmektedir.

Detaylar
önceki
Sayfaya Git: / 5
sonraki