ÇİN 18.YÜZYIL CELADON (MERTEBÂNİ) TABAK

18.Yüzyıl. Qing Hanedanı (1644-1911) Osmanlı Pazarı için özel imalat. “Sgraffito” tekniği ile oluşturulmuş Lotus çiçekleri ve stilize floral motiflerle bezeli. Yuvarlak halka tabanlı, geniş ve hafif çukur gövdeli. Özellikle İslam ülkelerinde celadonların zehiri belli ettiği inancı, tercih edilerek kullanılmalarına yol açmıştır, bu inanış İslam kaynaklarında yer almaktadır. Kâtip Çelebi, Cihannüma adlı eserinde celadonların zehiri belli ettiğini detaylıca yazmış, Thévenot ise 1655-1656 anılarında “saraydan yeni çıkmış bir içoğlandan Padişaha yemeklerin porselenden daha kıymetli Çin toprağından yapılmış zehire karşı panzehir olan kaplarda verildiğini öğrendim” sözleriyle Osmanlı Sarayı’nda da bu inanışın etkili olduğundan bahsetmiştir. Benzer örnekleri müze ve özel koleksiyonlarda yer alan koleksiyonluk eserdir.

Çap: 30 cm.