• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

KOLEKSİYONLUK ESERLER MÜZAYEDESİ | 04

Sayın koleksiyoner ve sanatseverler eserlere pey vermek ve "Online Canlı Müzayede"ye katılmak için web sitemiz üzerinden üye olunuz. İlgilendiğiniz eserler ile ilgili olarak +90 538 833 1391 no'lu telefondan randevu oluşturabilir, The RITZ-CARLTON Residence'daki adresimizde eserleri yakından inceleyebilir ve uzmanlardan bilgi alabilirsiniz.

Lot: 2 » Hat

MEHMET ŞEFİK BEY (1820-1880)

“Zerendut Levha”

Ketebeli. Siyah zemin üzerine altın ile Ayet-i Kerime yazılı. Haliyle, orijinal dönem çerçevesi içerisinde.

Mehmed Şefik bey Hicri 1235(1819/1820)’de İstanbul’da dünyaya geldi. 16 yaşında icazet alan sanatçı Alî Vasfî Efendi’nin ve onun vefâtı üzerine de Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin öğrencisi olmuştur. 1845’te Kazasker Efendi’nin Sultan Abdülmecîd’in imamlığına  tayininden sonra muzıka ve hademe-i hümâyûn hutût muallimlikleri görevlerini üstlendi. 1849 yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından şahsî takdirleri dolayısıyla sanatçıya “rütbe-i hâcegânî” tevcih edildi. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin en iyi talebesi olan Şefik Bey istiflerindeki mükemmeliyet ve harflerin teşrifatına riayetiyle tanınır, celî sülüs yazılarını kalıp hazırlamadan doğrudan yazmasıyla bilinirdi. Sultan Abdülmecîd’in Sakız Adası’nda ihya ettiği cami için levhaları yazmış, 1855’teki büyük Bursa depreminden zarar gören Ulucamii’deki duvar ve sütunlarındaki eski celî sülüs ve kûfî hatlarını Sersikkezen (Başhakkak) Abdülfettah Efendi ile üslûplarına göre yenilemişler ve yeni levhalar hazırlamışlardır. Sanatçı 1880 yılında hayatını kaybetmiştir.

Ölçüler: 39 x 79 cm.

Detaylar
Lot: 5 » Obje

OSMANLI EDİRNEKARİ SARAY İŞİ SULTANİ ÖZELLİKLERDE "TOPKAPI SARAYI İFTARİYE KAMERİYESİ" RESMEDİLMİŞ MÜZELİK HAT KUTUSU

"Sultan İbrahim "1640" dönemi sonrası."

Osmanlı. 17.Yüzyıl sonu / 18.Yüzyıl başı. Edirnekari. Sultani özelliklerde saray işi olan eserin kapak içine altın bezemeli “Topkapı Sarayı İftariye Kameriyesi ” resmedilmiş. Eserin dış yüzeyi altın ile Rokoko üslubunda, kapak içi ise çok renk tempura boya ve zengin altın ile tezyinli. Kapak içi fevkalade kondisyonda.

Benzer örnekleri müze koleksiyonlarında bulunan yüksek kıymette eşsiz bir koleksiyon parçasıdır.

Ölçüler: 19.5 x 10 x 33 cm.

Topkapı Sarayı İftariye Kameriyesi, Sofa-i Hümâyûn mermer terasının Sünnet Odası ile Bağdad Köşkü arasında kalan kısmına, 1640’da Sultan I. İbrahim tarafından yaptırılmıştır. Kameriye şeklinde olan bu köşkün özelliği tombaktan oluşudur. Dört sütunun taşıdığı bir tekne kubbe ile örtülüdür. Kameriye, çıkıntı yapan konumuyla mermerlikten ayrılmış, alttaki bahçelere ve kente, Haliç ve Galata’ya yönelik bir konuma getirilmiştir. Bu kameriyede Ramazan aylarında Sultan iftarı bekler, orucu burada açarmış. Bu nedenle İftariye adını almıştır. Yaz aylarına rastlayan bayram törenlerinde Sultan’ın Enderûnluların bayram tebriklerini burada kabul ettiği ve aşağı bahçede yapılan spor gösterilerini seyrettiği bilinmektedir.

Detaylar
Lot: 9 » Obje

THERESE DUFRESNE BRONZ “RÖLYEF” MEKKE MADALYONU

Th. Dufresne imzalı. 1988 tarihli, BR Flor damgalı. Kallavi ebatlarda. Bronz. Latin ve arap harfleri ile “LA MECQUE / MEKKE” ibareli. Rölyef/kabartma olarak eserin ön yüzüne muazzam bir kompozisyon, diğer yüzüne
ise olağanüstü bir Kâbe ve tavaf görüntüsü resmedilmiştir.

Harika patineye sahip, fevkalade kondisyonda. Üst seviye görsellikte ve sanat kalitesinde koleksiyonluk eserdir.

Çap: 80 mm.
Ağırlık: 345 gr.

Fransız sanatçı Thérèse Dufresne 1937 yılında Madagaskar’da dünyaya gelmiştir. Paris’teki Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu ve Ulusal Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda eğitim almıştır. Chauvenet’nin öğrencisi olan Dufresne resim, heykel ve madalyon sanatından eserler vermiş ve 1962 ile 1964 yılları arasında Casa Velasquez üyesi olmuştur. 1975 yılında Prix Renouveau de la Médaille almıştır. 1964’ten 2000’e kadar elli üzerinde madalyon üretmiştir, kültürel alanları konu alan madalyaları ile tanınır.

 

Detaylar
Lot: 10 » Obje

THERESE DUFRESNE BRONZ “RÖLYEF” İSLAMİK MADALYON

Th. Dufresne imzalı. 1983 tarihli, Bronze damgalı. Kallavi ebatlarda. Rölyef/kabartma olarak eserin her iki yüzüne de mimari unsurlar taşıyan hat sanatı ve İslami motifler ile güçlendirilmiş olağanüstü kompozisyonlar resmedilmiştir.

Harika patineye sahip, fevkalade kondisyonda. Üst seviye görsellikte ve sanat kalitesinde koleksiyonluk eserdir.

Çap: 70 mm.
Ağırlık: 259 gr.

Fransız sanatçı Thérèse Dufresne 1937 yılında Madagaskar’da dünyaya gelmiştir. Paris’teki Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu ve Ulusal Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda eğitim almıştır. Chauvenet’nin öğrencisi olan Dufresne resim, heykel ve madalyon sanatından eserler vermiş ve 1962 ile 1964 yılları arasında Casa Velasquez üyesi olmuştur. 1975 yılında Prix Renouveau de la Médaille almıştır. 1964’ten 2000’e kadar elli üzerinde madalyon üretmiştir, kültürel alanları konu alan madalyaları ile tanınır.

 

Detaylar
Lot: 13 » Mücevher

OSMANLI SULTANİ “TREMBLEUSE” GÖĞÜS BROŞU

19.Yüzyıl. Osmanlı. Kallavi boyda. Elmaslarla bezeli eserin merkezinde bulunan kanadı oynar kuş figürü trembleuse (titrek) şekilde tasarlanmıştır. Kuş figürünün gözü yakut, ibiği zümrüt kakmadır. Ufak restorasyona ihtiyacı vardır.

Boyutları ve ihtişamlı görüntüsü ile Osmanlı Mücevher Sanatı’nın koleksiyonluk bir örneğidir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişmesi ve zenginleşmesi ile mücevhercilik giderek önem kazanmış ve İstanbul  dünyanın önemli mücevher üretim merkezlerinden biri olmuştur. Bu dönemde, imparatorluğa yeni katılan bölge ve ülkelerde yaşayan toplumların birikimleri de eklendiğinden, kuyumculuk ürünlerinin çeşitlerinde belirgin bir artış olmuştur. Osmanlı topraklarında yaşamış çok sayıda etnik kimliklerin kültürünü ve binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyan Osmanlı kuyumculuğu, bu uygarlıklardan esinlenerek kendi özgün takılarını üretmiştir. Osmanlı Sarayı’nda çeşitli hizmet erbabı sınıflar mevcut olup bunlardan biri de “Ehl-i Hiref denilen sanatkârlar zümresiydi. Bunlar arasında yer alan kuyumcular Topkapı Sarayı'nın Orta Kapısı ile Akağalar Kapısı arasında kalan “Bîrun” denilen bölümde yaşamaktaydılar. Âmirlerine kuyumcu başı denirdi. Kuyumcular, devşirmelerin kabiliyetlilerinden yetiştirilirdi.  Ehl-i hiref teşkilâtında kuyumculukla uğraşan pek çok ustanın ve çeşitli bölüklerin yer aldığı belgelerden anlaşılmaktadır ki, bunların başında altın işçiliği yapan "Zergerân" bölüğü gelmektedir. Yeşim, necef ve maden eserler üzerine altın kakmacılığı yapanlara "Zernişâni", taş yontucu ve işlemecilere "Hakkâkân", taşa foya yapanlara ise "Foyager" denilmekteydi.

Ölçüler: 140 mm.

Ağırlık: 47 gr.

Detaylar
Lot: 18 » Obje

JACOP PETIT SULTAN FİGÜRÜ / TISANIERE

19. Yüzyıl. Fransız. Jacop Petit imzalı. (JP) Eserin damgası “Porselencilik Tarihi” kitabı sayfa 115’de mevcuttur. Turquerie akımının güzel örneklerinden, Osmanlı Pazarı için özel imalat. Tisaniere özellikli. Dikdörtgen platform üzerinde oturan sultan tasviri dönem kıyafetleri ve aksesuarları ile son derece estetik ve yüksek sanat kalitesi ile çalışılmıştır. Altın yaldız ile dekorlanmış ve yer yer farklı renkler ile konturlenmiş eserin nargile hortumu eksiktir, haliyle. Türünün koleksiyonluk örneğidir.

1830 senesinde Sevres fabrikasından ayrılan bazı sanatkârların bir araya gelerek Paris’de kurdukları “Jacop Petit” isminin baş harfleri olan “J.P” isimli atölyedir. Benjamin Jacop ile Aaron Smoll’ün başında bulundukları müessese üslup itibariyle kısmen Sevres’e tabi kalmıştır. Bir zaman sonra kapanan atölye bu müddet zarfında imal ettiği eserlerin mühim bir kısmını bilhassa Türkiye için hazırlamıştır. Kaynaklarda “Fontaine Bleau” mavi renkli marka diye yazılı olan bu fabrikanın kullandığı “J.P” markası ile beraber ayrıca çifte meçe müşabih diğer bir markayı da kullandığı bilinmektedir. Bu fabrikanın Türkiye için hususi imal ettiği eserler bilhassa vazolar, çiçeklikler, kupa, bonboniere ve Osmanlı figürlü biblolardır.


Yükseklik: 14 cm.

Detaylar
Lot: 19 » Gravür

JOSEPH SCHRANZ 19.YÜZYIL LİTOGRAFİ İSTANBUL PANORAMASI / İKİ ADET TAKIM “VUE GENERALE DU BOSPHORE DE ROUMELI-HISSARI A LA MER NOIR” “VUE GENERALE DU BOSPHORE DE CONSTANTINOPLE A ROUMELI-HISSARI”

Eserleri ile Sultan Abdülmecid Han’ın büyük beğenisini ve takdirlerini kazanan Joseph Schranz’ın 1853 yılında yayınlanan “Le Bosphore” isimli eserinde yer alan ve sanatçının Payitaht İstanbul’da on altı sene yaşadıktan sonra edindiği birikimle, 1840 yılından sonra resmettiği son derece detaylı ve atmosferik, litografi tekniğinde “Schranz & Percheron a Constantinople” kabartma/gofre klişeli iki adet İstanbul panoraması.

Eserlerin merkezi “Vue Generale du Bosphore de Roumeli Hissari a La Mer Noir (Prise d’Asie) / Boğaz’ın Rumeli Hisarı ve Karadeniz’e doğru genel manzarası (Asya tarafından)” ve “Vue Generale du Bosphore de Constantinople a Roumeli-Hissari (Prise d’Asie) / İstanbul Boğazı’nın Rumeli Hisarı genel manzarası (Asya tarafından)” ibarelidir.

 

Eserlerde tüm semt, lokasyon ve coğrafi isimler sanatçı tarafından not düşülmüştür. Bilindiği üzere J.Schranz’ın Sultan Abdülmecid Han’a sunduğu “Panorama du Bosphore” isimli albüm, İstanbul Boğaz’ının tamamını tasvir eden iki panorama içermektedir. Kırım Savaşı esnasında resmedilmiş bu panoramalar ressamın olağanüstü gözlem gücünü yansıtmaktadır. Shranz’a ait benzer panoramalar Cornucopia dergisinin 57. sayısında (2018) yer alan, Briony Llewellyn’in “The Painter Who Vanished” başlıklı makalesinde yayınlanmıştır.

 

Fevkalade kondisyonda, olağanüstü görsellikte, belgesel özellik taşıyan ele geçmesi zor koleksiyonluk eserlerdir.

Ölçüler: 33 x 178 cm. (her biri)

Detaylar
Lot: 20 » Gravür

LOUIS DEVEDEUX (1820 - 1874)

“Vente d’Esclave”

İmzalı. Gravür. H.Garnier tarafından son derece nadir tesadüf edilen özel ve farklı bir teknik ile yapılmış, görsel yönden etkileyici koleksiyonluk bir örnektir.

L. Devedeux, 1820 yılında Clermont-Ferrand’da dünyaya gelmiştir. 1836’ya kadar Paris’te École des Beaux-Arts’da öğrenim görmüş, Delaroche ve Decamps’ın öğrencisi olmuştur. Sanatçı 1838’de Salon de Paris’de eserlerini sergilemiştir. 1867 yılında “Esir Taciri” tablosu III. Napolyon tarafından satın alınmıştır.

Ölçüler: 74 x 54 cm.

Detaylar
Lot: 21 » Askeri

OSMANLI GÜMÜŞ LEVENT HANÇERİ

18.Yüzyıl. Osmanlı. Osmanlı silah ve sancaklarından oluşan armalar ve ejder (dragon) figürleri ile dekorlu, rokoko üslubunda stlize floral tezyinatlı. Fildişi sapında yavrularının bulunduğu muhafazası mevcut.

Olağanüstü görsellikte, üst düzey işçilik uygulanmış, müzelik eser statüsünde ele geçmez koleksiyonluk şaheserdir.

Bıçak: Sırtı ve yüzeyi kazıma tekniği ile Osmanlı motifleri ve balık figürü tezyinli.


Sap: Fildişi. Gümüş ve mercan aplikeli.

Kın: Gümüş. Askı kancalı. Pabuç kısmı balık pulu dekorlu ve ejder (dragon) figürü finalli. Ağız kısmı sarmal dekorlu. Tüm yüzeyi kabartma/repousse ve kazıma/grave tekniği ile görülmemiş görsellikte ve kalitede boş yer kalmayacak şekilde Osmanlı silahları ve sancaklarından oluşan kompozisyonlara sahip asalet armaları, ejder (dragon) motifleri ve frizlerle dekorlu.

 

Uzunluk: 41 cm.

Detaylar
Lot: 22 » Askeri

OSMANLI 19.YÜZYIL ROKOKO GÜMÜŞ KINLI ALTIN KAKMA YATAĞAN

Sahibi: Ömer (altın kakma ile)
Ustası: Amel-i El-hac Nuh (altın kakma ile)

19.Yüzyıl başı. Osmanlı. Hicri 1230 tarihli. El-hac Nuh usta yapımı fevkalade görsellikte, nadir tesadüf edilen koleksiyonluk eserdir.

Kın: Gümüş. Kabartma/repousse, kazıma/grave ve kalemişi tekniği ile üst düzey Osmanlı Rokokosu üslubunda çok zengin dekorlu. Ağızlık bölümü aykırı şekilde hasır örgü ve telkari tekniği ile örülü, aplike rozetler ile bezeli. Çamurluk ucu dragon formunda ve ejder motifli.

Kabza: Gümüş. Mercanlar ile bezeli.

Namlu: Altın kakma ile Eski Türkçe mealen “Ey gönül bir can içün her cana minnet eyleme, işreti dünya içün Sultana minnet eyleme” ve “ Sabreden zafere ulaşır” yazılı. Diğer yönü altın kakma ile dekorlu. Altın kakma ile ustası ve sahibi yazılı.

Uzunluk: 73 cm.

Detaylar
Lot: 23 » Askeri

OSMANLI 19.YÜZYIL GÜMÜŞ KINLI ALTIN KAKMA YATAĞAN

Sahibi: Halil Ağa (altın kakma ile)
Ustası: Amel-i Mahmud Ağa (altın kakma ile)

19.Yüzyıl başı. Osmanlı. Hicri 1224 tarihli. Mahmud Ağa usta yapımı nadir tesadüf edilen koleksiyonluk eserdir.

Kın: Gümüş. Kabartma/repousse ve kazıma/grave tekniği ile stilize floral motifler ve Mühr-ü Süleyman motifleri ile bezeli. Çamurluk ucu dragon formunda.

Kabza: Gümüş. Penç motifleri ile bezeli.

Namlu: Merkezi Mühr-ü Süleyman motifli. Her iki yönde altın kakma ile yazıların bulunduğu kartuşlar mevcut. Eski Türkçe mealen “Ya Muhammed ya şefaat” yazılı. Altın kakma ile ustası ve sahibi yazılı.

Uzunluk: 79 cm.

Detaylar
Lot: 24 » Askeri

OSMANLI SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI GÜMÜŞ KINLI ALTIN KAKMA YATAĞAN

19.Yüzyıl. Osmanlı. Sultan II.Abdülhamid Han (1876–1909) tuğralı. Nadir tesadüf edilen koleksiyonluk eserdir.

Kın: Gümüş. Sultan II.Abdülhamid Han tuğralı.Yalın işçilikli, Kalemişi ve kazıma tekniği ile Osmanlı Rokokosu üslubunda dekorlu.

Kabza: Mors dişi. Demir bölümleri altın kakma ile stilize dekorlu.

Namlu: Altın kakma ile Saff Suresi’nin 13.ayeti yazılı. Mealen “Yardım ve Zafer Allahtan ve Pek yakın bir Fetih” Altın kakma ile stilize bezemeli.

Uzunluk: 81 cm.

Detaylar
önceki
Sayfaya Git: / 12
sonraki